Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Hlboká

Síce nám už skončil mesiac Panny Márie, ale ani to nás neodradilo od stretnutia sa s našom drahou Matičkou na Hlbokej. Deti si tak mohli užívať krásu prírody, spev vtáčikov, či nejakú tu svoju maškrtu. Tento deň bol pre deti veľkým požehnaním, keď sme sa na konci spoločne pomodlili a prosili o požehnanie pre celú […]

Hurá, dnes máme sviatok!

Takéto krásne slová vychádzali s detských úst, pri príležitosti sviatku MDD. Tento deň bol pre deti veľmi obohacujúci, pretože pre deti si pripravili program naši rodičia. Nešlo tak o odmeny, ako o to, že tento deň si vychutnali  v športovom duchu, kde boli pre deti prichystané športové súťaže. Každé jedno dieťa po splnení úloh získalo  čokoládovú medailu. Taktiež pre […]

BIOFARMA

Jedného krásneho dňa sme spolu s deťmi navštívili BIOFARMU, kde nám bača poukazoval, aké zvieratká na takej biofarme majú. Najkrajším zážitkom, bolo pre deti jazda na koči, kde nás ťahal koník Micka. Ďakujeme za krásny zážitok, ktorý sme na biofarme mohli zažiť.