Zadaj kľúčové slovo

Učitelia

Mgr. Mária Kováčiková riaditeľka školy SJL – HUV kovacikova@zsjanapavla.sk
PaedDr. Lenka Bubeníková zástupkyňa r. š. pre ZŠ, výchovný poradca
triedny učiteľ IX. A
MAT bubenikova@zsjanapavla.sk
ThLic. Jozef Nádaský duchovné vedenie KNB nadasky@zsjanapavla.sk
RNDr. Andrea Alexiková triedny učiteľ VII. A MAT – FYZ alexikova@zsjanapavla.sk
Ing. Štefan Bielik TSV bielik@zsjanapavla.sk
Mgr. Kristína Fekety triedny učiteľ VI. A ANJ fekety@zsjanapavla.sk
Vlasta Follrichová triedny učiteľ I. A 1. stupeň follrichová@zsjanapavla.sk
Mgr. Katarína Grivalská triedny učiteľ II. B 1. stupeň grivalska@zsjanapavla.sk
Zuzana Hec vychovávateľka hec@zsjanapavla.sk
Emília Chlebinová vychovávateľka chlebinova@zsjanapavla.sk
Mgr. Martin Jura vychovávateľ SVP jura@zsjanapavla.sk
Mgr. Renáta Jurčiová triedny učiteľ III. A 1. stupeň jurciova@zsjanapavla.sk
Mgr. Jozefína Kiššová špeciálny pedagóg
triedny učiteľ II. A
1. stupeň kissova@zsjanapavla.sk
Mgr. Dana Macáková triedny učiteľ IV. B 1. stupeň macakova@zsjanapavla.sk
Mgr. Jana Osvaldíková triedny učiteľ IV. A 1.stupeň osvaldikova@zsjanapavla.sk
Mgr. Tatiana Ilavská triedny učiteľ VIII. A SJL razgova@zsjanapavla.sk
Mgr. Ján Mackuliak  vychovávateľ TAJ mackuliak@zsjanapavla.sk
Ing. Mária Sabová ANJ sabova@zsjanapavla.sk
Akad. soch. Katarína Slivková VYV – VYU – TECH slivkova@zsjanapavla.sk
Mgr. Eva Šingľárová DEJ – GEO – OBN – INF singlarova@zsjanapavla.sk
Mgr. Monika Paulinyová asistent učiteľa