Zadaj kľúčové slovo

Učitelia

PaedDr. Lenka Bubeníková riaditeľka školy MAT bubenikova@zsjanapavla.sk
Mgr. Jana Osvaldíková zástupkyňa r. š. pre ZŠ, triedna učiteľka III. A I. stupeň osvaldikova@zsjanapavla.sk
otec Jozef Kováčik duchovné vedenie KNB
RNDr. Andrea Alexiková triedna učiteľka VII. A MAT – FYZ alexikova@zsjanapavla.sk
Ing. Štefan Bielik učiteľ TSV bielik@zsjanapavla.sk
Vlasta Follrichová triedna učiteľka II. B 1. stupeň follrichova@zsjanapavla.sk
Zuzana Hec vychovávateľka III. A                       + chlapci II. B TSV hec@zsjanapavla.sk
Mgr. Tatiana Ilavská triedna učiteľka V. A SJL – OBN – NEJ ilavska@zsjanapavla.sk
Bc. Gabriela Juhásová asistentka učiteľa juhasova@zsjanapavla.sk
Mgr. Martin Jura vychovávateľ II. A + dievčatá II. B THD jura@zsjanapavla.sk
Mgr. Renáta Jurčiová triedna učiteľka VI. A ANJ jurciova@zsjanapavla.sk
Mgr. Jozefína Kiššová špeciálna pedagogička, triedna učiteľka IV. A 1. stupeň kissova@zsjanapavla.sk
Mgr. Mária Kiššová asistentka učiteľa mariakissova@zsjanapavla.sk
Mgr. Monika Koritková triedna učiteľka IX. A BIO – CHE – THD  – VYV koritkova@zsjanapavla.sk
Mgr. Zuzana Lachová triedna učiteľka I. A 1. stupeň lachova@zsjanapavla.sk
Mgr. Darina Olahová triedna učiteľka VIII. A SJL – KNB olahova@zsjanapavla.sk
Mgr. Monika Paulinyová asistentka učiteľa paulinyova@zsjanapavla.sk
Ing. Mária Sabová učiteľka ANJ sabova@zsjanapavla.sk
Jolana Sedláková vychovávateľka v IV. A sedlakova@zsjanapavla.sk
Mgr. Alena Spišiaková asistentka učiteľa spisiakova@zsjanapavla.sk
Mgr. Eva Šingľárová triedna učiteľka IX. A, výchovná poradkyňa DEJ – GEG – INF singlarova@zsjanapavla.sk
Mgr. Natália Štefancová triedna učiteľka II. A 1. stupeň stefancova@zsjanapavla.sk