Zadaj kľúčové slovo

Kontakt

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Ak sa potrebujete kontaktovať s našimi učiteľmi, alebo chcete ospravedlniť svoje dieťa z neprítomnosti v škole, môžete volať na tel. č. 0903/982 384.

Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov:
vždy po dohode s príslušným vyučujúcim

Počas vyučovania, prosíme, nerušte učiteľov.

Adresa školy:

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava

Čísla telefónov:

sekretariát, Iveta Izakovičová, hospodárka, tel. č.  0911/948 971
sekretariát, Ing. Kristína Sedlačková, ekonómka, tel. č. 0911/948 971
riaditeľka školy, PaedDr. Lenka Bubeníková, tel. č. 0904/738 395
zástupkyňa ZŠ, Mgr. Jana Osvaldíková, tel.č. 0910/842 385
zborovňa školy: tel.č. 0903/982 384
materská škola: tel. č. 0910/842 053
vedúca jedálne, Kobeščáková, tel.č. 0914/109 109

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

sídli na Vajnorskej ul. 98/D, Bratislava
kontakt: 02/44882396
e-mail:  poradenstvo@psychologickecentrum.sk

Mapa ako sa k nám dostanete