Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

školská jedáleň – pozor zmena!!!

Z dôvodu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, sa menia podmienky v školskej jedálni, preto Vás prosíme o pozornosť. Žiaci dostali papierovú prihlášku s novými pokynmi. Prosím, venujte im pozornosť! Vzhľadom na nové podmienky v školskej jedálni, Vás prosíme vyplniť novú prihlášku pripojenú k pokynom a zaslať ju najneskôr do stredy 26. júna […]

Odhláška zo stravovania

Odhlášku zo stravovania v školskej jedálne pre žiakov, ktorí nemajú záujem sa naďalej stravovať, si môžete stiahnuť tu: Odhláška zo stravovania

Odhlasovanie obedov v školskej jedálni

Venujte prosím pozornosť návodu na odhlásenie sa z obedov, aby Vám zbytočne nenabiehali platby: Návod na odhlásenie sa z obedu

Výdajňa školskej jedálne

Od 4.4.2018 výdajňu školskej jedálne bude prevádzkovať spoločnosť Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO 46317287.