Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

odhlásenie z obedov

Pokiaľ máte problém odhlásiť svoje dieťa z obedov zo školskej jedálne prostredníctvom serveru skolanawebe , môžete tak spraviť prostredníctvom mailu: jedalensvr@gmail.com.

Pokyny pre stravníkov

Naša jedáleň prevádzkovaná spoločnosťou Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava čerpá dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € na žiaka. Prihláška na stravovanie je […]

Prihláška do jedálne

  Prihlášku s pokynmi si môžete stiahnuť tu: prihláška do jedálne

Odhláška zo stravovania

Odhlášku zo stravovania v školskej jedálne pre žiakov, ktorí nemajú záujem sa naďalej stravovať, si môžete stiahnuť tu: Odhláška zo stravovania

Odhlasovanie obedov v školskej jedálni

Venujte prosím pozornosť návodu na odhlásenie sa z obedov, aby Vám zbytočne nenabiehali platby: Návod na odhlásenie sa z obedu

Výdajňa školskej jedálne

Od 4.4.2018 výdajňu školskej jedálne bude prevádzkovať spoločnosť Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO 46317287.