Zadaj kľúčové slovo

Profil školy

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. je plnoorganizovaná škola. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza so sídlom Špitálska 7, Bratislava.

Naša škola bola postavená v roku 1897 ako katolícka škola. Stavebne prešla niekoľkými úpravami až po dnešnú podobu. Prvé školské roky v nej strávil aj neskorší salezián Titus Zeman a vyučovala tu aj vajnorská umelkyňa Katarína Brúderová.

Po páde komunizmu sa škola opäť vrátila k svojmu pôvodnému katolíckemu zameraniu a od roku 1991 je opäť cirkevnou školou s názvom Základná škola Jána Pavla II.. Za svoj názov vďačíme pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý v roku 1990 navštívil Vajnory a na miestnom letisku slúžil svätú omšu. V roku 2012 bola prebudovaná časť vnútorných priestorov pre materskú školu a od tohto roku nesie názov Základná škola s materskou školou Jána Pavla II.

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. je svojimi priestormi predurčená byť rodinnou školou. Z každého ročníka máme jednu triedu, výnimočne dve. Žiaci a učitelia sa navzájom poznajú, čo prispieva k pokojnej a rodinnej atmosfére. V materskej škole máme dve triedy.

Vyučovací proces, predmety a ich obsah, je daný ministerstvom školstva. Keďže sme cirkevná škola, rímskokatolícke náboženstvo je povinné. Žiakov vzdelávame v duchu katolíckej morálky rešpektujúc ich slobodu, ale zároveň vyžadujeme od každého jedinca zodpovednosť. Okrem toho sa žiaci zúčastňujú školských svätých omší, duchovných obnov či pútí. Nie sú ukrátení ani o školy v prírode, lyžiarske výcviky, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity. Aj keď sme katolíckou školou, prijímame deti každého vierovyznania.

Škola má k dispozícii svoju telocvičňu, jednoduché laboratórium, výdajňu obedov a jedáleň. Školský dvor tvorí multifunkčná športová plocha i priestor na hranie.