Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zdravá výživa

Dni zdravej výživy sú za nami, ale spoločne sa budeme ďalej snažiť jesť viac zeleniny, ovocia a zdravšieho jedla. Rozprávali sme sa o tom, ako je dôležite sa pohybovať a dodržiavať pitný režim. A do nášho rozhovoru a prezentácie patrila aj potravinová pyramída, ktorá bola veľkým obohatením pre nás. Nielenže sme sa o nej rozprávali, ale vytvorili sme si […]

Zdravá výživa v škd

Dnešný deň sme v školskom klube detí sme strávili rozhovorom o zdravej výžive a pre radosť sme vytvorili obrázky s motívom zeleniny.  

Milión detí sa modlí ruženec – 18. októbra

Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: […]

Prvý piatok v našej škole

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom sv. Margity M. Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. spoveď a sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Aj v našej škole sa snažíme začať prvý piatok mesiaca vždy  spoločnou sv. omšou, aby sme si takto uctili Božské Srdce. […]

Zodpovedne a bezpečne na internete

Na konci mesiaca september prišla medzi  rodičov a učiteľov do našej ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. detská psychologička pani Mgr. Mária Tóthová Šimčáková prednášať na tému Deti zodpovedne a bezpečne na internete. Priblížila nám, ako deti využívajú technológie a internet, k čomu by ich rodičia a učitelia v tomto smere mali viesť. Nemenej dôležitou bola tiež otázka kedy začať s „výchovou“ […]