Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Púť do Šaštína

Dňa 28.09.2016 sa žiaci IV. ročníka zúčastnia púte do Šaštína v rámci cirkevných škôl AŠÚ Bratislava.

Riaditeľské voľno

Dňa 16. septembra 2016 riaditeľka školy Mgr. Mária Kováčiková udeľuje riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzhľadom na odporúčanie ministra školstva Petra Plavčana z dôvodu Neformálneho zasadnutia vrcholných predstaviteľov 27 štátov alebo vlád.   V tento deň bude fungovať ŠKD v čase 7:00 – 15:00 pri minimálnom počte 15 […]

Triedny aktív ZŠ

Dňa 13. septembra 2016 sa uskutoční triedny aktív – I. stupeň o 16:30, II. stupeň o 17:00.

Potreby pre prváčikov

Naši noví prváčikovia potrebujú k 1. septembru do školy tieto veci a pomôcky: uterák, tekuté mydlo, 4 ks toaletného papieru, balík hygienických vreckoviek (na celý školský rok) školské prezuvky v plátennom vrecku úbor na telesnú výchovu + cvičky v plátennom vrecku  veci do peračníka: ~ 2 obyčajné ceruzky (stredne tvrdé) ~ farbičky ~ 2 plniace […]

Začiatok nového školského roka 2016/2017

Vážení rodičia, milí žiaci, máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy v pondelok, t.j. 5. septembra 2016. Program v tento deň je nasledovný: do 8:00 - nástup do školy 8:15 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole 9:15 slávnostný príhovor riaditeľky školy k novémuškolskému roku 9:20 triedny aktív rodičov 1. ročníka [...]