Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Hovorme o jedle

Aj na hodine slovenského jazyka a literatúry sa dá hodina odučiť tvorivým spôsobom. Cieľom tej dnešnej bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu,  aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí i mládeže o potravinách, dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu. Našu vzdelávaciu aktivitu sme založili na myšlienke, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevencia. Na záver sa prihovorili vedúci skupín, […]

Jesenné stromy

Aj takto budujeme priateľstvo, medzi mladšími a staršími ročníkmi. Spoločná práca jesenné stromy 1. a 4. ročník.