Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň dobrosrdečnosti

  Dňa 13.11. si pripomíname Svetový deň dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure v roku 2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, […]

November v škole

    Naše plány na mesiac november môžete vidieť TU

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny

  V mesiaci októbri si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Zhoršujúce sa klimatické zmeny nám nie sú ľahostajné, a preto sme dňa […]

Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec

  18. októbra 2023 sa deti na celom svete modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Aj my sme sa pripojili k tomuto celosvetovému modlitebnému spoločenstvu. Cieľom tejto kampane […]

Emócie v VI. A

  Mimika, gestikulácia, proxemika, haptika…K neoddeliteľnej súčasti každodenného života patrí neverbálna komunikácia. Šiestaci sa pokúsili zachytiť konkrétnu emóciu(hnev, radosť, strach, prekvapenie, únava… )na fotke, prípadne kresbe a my sme hádali, o akú […]