Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Ponuka pracovného miesta v školskej výdajni

Hľadáme pracovnú silu do výdajne školskej jedálne ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. na výdaj obedov, na štyri hodiny denne od 4. apríla 2018. Bližšie informácie poskytneme na sekretariáte školy.

Výdajňa školskej jedálne

Od 4.4.2018 výdajňu školskej jedálne bude prevádzkovať spoločnosť Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO 46317287. V priebehu mesiaca apríl 2018 prejdeme na čipový systém. O zmenách vás budeme informovať. Záväzná prihláška pravidelného stravovania vo výdajni školskej jedálne a pokyny pre stravníkov:   Prihlaska a pokyny pre stravníkov Vyplnenú prihlášku prosíme odovzdať 26.3.2018.  

Veľkonočná výzdoba

Naše deti sa zmenili na veľkých pestovateľov. Vyhrnuli si rukávy, pripravili nádobky a hlinu, do ktorej zasadili malé zrniečka pšenice. Niekoľko dní sa o ňu starostlivo starali, polievali ju, sledovali, či sa udeje zázrak. A veruže sa stal, stebielka pšenice sa pretlačili cez vrstvu hliny. A hoci Veľká noc nie je o zajačikoch, vajíčkach či krásne ozdobenej vyrastenej pšenici, napriek […]

Hviezdoslavov Kubín

    1.Kategória Poézia Hanišová Ester Maar Sofia Maxima Duška Andrej Havranová Daniela Próza Paulinyová Michaela 3.Bošela Juraj   2.Kategória (5.-6. roč.) Poézia Kořinková Klára Stodolica Jakub Kružliak Tobiáš Próza Pauliny Patrik Zemanová Mia Seleš Hugo 3.Kategória(7.-9.roč) Próza Slezák Samuel Zemešová Natália

Informatika

Pán Vlastimil Maar na informatike žiakom tretieho ročníka hovoril o operačnom princípe IKT  jeho komunikácii medzi používateľom a počítačom. Čo je hlavným cieľom na zabezpečenie prístupu k programov a využívania hardwaru. Takto  sme  veru lepšie mohli porozumieť fungovaniu počítača. A tešíme sa už ďalšie rozprávanie o fungovaní počítača. Ďakujeme! A tu  aj prikladáme aj zopár fotiek z našich hodín.