Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Výchovný Koncert

Používanie škaredých slov patrí do koša. Ubližovať druhému tiež. A človek, ktorý si neváži ľudí okolo seba, robí im zle a snaží sa dokázať si svoju silu tým, že si ubližuje slabším tam patrí tiež. Takto by sa dali zhrnúť témy, o ktorých deťom rozprávali a spievali učinkujúci. Verím, že naši žiaci vedia, ako sa majú správať a že si […]

Paličkovanie

Vajnory sú plné histórie, bohaté na tradície a obývané tvorivými ľuďmi s ochotou odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti ďalej. Vďaka členkám združenia Podobenka si žiaci III.A vyskúšali paličkovanie na babe. Žiakom III.B toto umenie šikovných prstov predstavili členky Vajnorského okrášľovacieho spolku. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás a priblížili nám krásu tradície vajnorskej paličkovanej čipky.