Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zmena termínov – stredné školy

Na základe rozhodnutia ministra školstva B. Grőhlinga zo dňa 4. januára 2021, menia sa niektoré termíny týkajúce sa celoslovenských testovaní a prijímacích skúšok na stredné školy:   5. mája 2021 (prípadne 6. a 7. mája 2021)  termín prijímacích pohovorov na stredné školy s talentovými skúškami.   12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája 2021) termín […]

Mimoriadne prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy je, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, mimoriadne prerušenie školského vyučovania na I. stupni základnej školy a v materskej škole ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava, v termíne 11. – 18. januára 2021. II. stupeň základnej školy naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Prevádzka materskej školy a školského klubu detí počas […]

Zdobenie medovníčkov a guľovačka

K príprave na Vianoce patrí aj zdobenie medovníčkov. Šikovné mamičky MŠ sv. Jána Pavla II. napiekli medovníčky a rúčky našich detí ich pestrofarebne vyzdobili. V tento deň nás vonku prekvapil aj prvý sneh, v ktorom sme sa po ozdobní medovníčkov poriadne zabavili. A urobili sme si prvú poriadnu guľovačku. A kto bol hlavným terčom? No […]

Ako sa nám darí online

Po netradičnom jarnom vzdelávaní sme s nádejou začali nový školský rok a tešili sme sa každému dňu v školských laviciach. Po necelých dvoch mesiacoch prišlo očakávané, i keď nechcené, dištančné vzdelávanie. Miesto do lavíc sme zasadli za stoly vo svojich izbách, na ktorých sú opäť počítače, tablety a telefóny. Ale nezaháľame ani deň – online […]

Advent a stromček

Advent advent štyri sviece, Prvá z nich sa  zatrbliece. Potom druhá, tretia zhorí- Prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá planie stíška, Tešíme sa na Ježiška! S touto básničkou sme zahájili Adventné obdobie. V sovičkovej triede nám anjelik každý deň pošle odkaz s úlohou, ktorú máme počas dňa splniť. Tak nám dni do Vianoc, na ktoré sa deti najviac tešia, ubiehajú […]

Sviatok nášho patróna

október už tradične patrí oslave nášho patróna škôlky sv. Jána Pavla II. V tento deň sme sa o ňom veľa rozprávali a vytvorili aj obraz, ktorý sme si potom v škôlke vystavili.