Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Lezecká stena

Naša škôlka zorganizovala kurz lezenia v K2, kde si deti vyskúšali lezeckú stenu. Pre deti to bolo veľkým obohatením, keďže tento kurz sme absolvovali po prvýkrát. Týmto chceme poďakovať Happy Kids, že sa celý týždeň venovali deťom, z ktorých možno raz vyrastú lezci.    

Greta

Separuješ správne odpadky do košov? Do škôlky nám prišli zahrať divadielko EDUdrama. Naša škôlka sa premenila na veľký oceán, kde bolo veľa rýb a podmorských živočíchov, ktoré pre odpadky mali znečistený podmorský svet. Ryba Greta prišla nato, kde je chyba, že ľudia hádžu odpadky do mora, kde vôbec nepatria. Deti pomohli potriediť odpadky, ktoré boli rozhádzané […]

Hadík Vadík a časostroj

Hadík Vadík je tvor večne nespokojný. Stačí len zmienka, že mu zas niečo na dnešnej dobe „vadí“ a mladé vedkyne Katrina Katrinovová a Silva Silvastein vedia koho poslať časostrojom skúmať dávne „lepšie“ časy. Ďakujeme sa nezabudnuteľný výlet do minulosti.    

Požehnané Vianoce

Na Vianoce, keď svet stíchne,  nech Vám Božie dieťa vdýchne,  pokoj, radosť a posilu,  nielen v túto svätú chvíľu,  ale taktiež v novom roku,  nech Vás vedie v každom kroku.  Požehnaný čas Vianoc praje  spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.

Adventná duchovná obnova

Advent nám už vrcholí a keďže chceme i my v plnosti prežívať vianočné sviatky, pozvali sme si na pomoc don Jozefa Luscoňa SDB, aby nám počas duchovnej obnovy čo najviac priblížil tajomstvo Vianoc. I. stupeň sa s don Jozefom stretol v pondelok 17. decembra 2018 a II. stupeň v utorok 18. decembra 2018. Každý deň […]

Vianočný bazár

Aj tento rok sa nám 14. decembra 2018 zaplnili chodby našej školy rôznymi predajnými stánkami, aby sme sa vzájomne potešili z našich výrobkov a zároveň niekomu pomohli. Výťažok z tohto bazáru (20 % z predaja každej triedy), čo spolu tvorí 393 eur, poputuje pre „Úsmev pre Ekvádor“. Ďakujeme za Vašu podporu.