Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Prvá pomoc

Dňa 16.10.2018 nás navštívili dobrovoľníci z Červeného kríža. Žiakom 1. stupňa objasnili ako postupovať, keď sa stretneme s človekom, ktorý nejaví známky života. Vysvetlili im, ako sa k tomuto človeku priblížiť, ako ho osloviť, na čo a prečo si treba dávať pozor. Objasnili im postup, ako podávať informácie na tieňovú linku. Na figurínach si mohli žiaci vyskúšať KPR-ku, postup […]

Stojany na bicykle

Pred budovou školy (na pravo od vchodu) sme osadili stojany na bicykle, ktoré majú slúžiť predovšetkým pre našich žiakov. Prosíme však, aby si žiaci svoje bicykle uzamykali, nakoľko škola nenesie zodpovednosť za odcudzenie bicykla.

Púť cirkevných škôl v Šaštíne

21. septembra 2018 sa v Šaštíne konal už piaty ročník púte cirkevných škôl bratislavskej arcidiecézy. Pri Sedembolestnej Panne Márii sa pri sv. omši stretli naši žiaci IV. B a V. A s otcom arcibiskupom a takto vyprosili milosti pre všetkých žiakov a pedagógov na nastávajúci školský rok 2018/2019.