Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Začiatok školského roka 2018/2019 v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci, máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy a to v pondelok, t.j. 3. septembra 2018. Program je v tento deň nasledovný: nástup do školy do 8:00 8:15 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole 9:15 slávnostný príhovor riaditeľky školy k novému školskému roku 9:20 triedny aktív rodičov […]

Začiatok školského roka 2018/2019 v materskej škole

Vážení rodičia, milí žiaci, máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy v pondelok, t.j. 3. septembra 2018. Program je v tento deň nasledovný: nástup do školy do 8:00 8:15 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole   MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ 03.09. 2018   od 7.00 h  do 16.30 h   Tešíme […]

odhláška zo stravovania

Odhlášku zo stravovania v školskej jedálne pre žiakov, ktorí nemajú záujem sa naďalej stravovať, si môžete stiahnuť tu: Odhláška pravidelného stravovania vo výdajni

Krásne prázdniny

Prajeme Vám všetkým krásny a požehnaný čas prázdnin a dovoleniek plný úžasných zážitkov, pohody, radosti a lásky…

prihláška do jedálne na šk. rok 2018-2019

Prihlášku na stravovanie do našej školskej jedálne pre školský rok 2018/2019 si môžete stiahnuť tu: pihlaska strava  Prihlášku si podávajú iba tí záujemci, ktorí sa doteraz nestravovali.

Botanická záhrada

Dňa 21.6.2018 ôsmaci a šiestaci navštívili Botanickú záhradu v Bratislave, kde si mohli prezrieť rôzne druhy rastlín a drevín a zároveň sa o nich dozvedieť niečo zaujímavé vďaka odbornému výkladu.