Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Jesenné radovánky

Jeseň v škôlke je plná zábavy. Zbieranie gaštanov, vyrábanie kytičiek z farebných listov, či ježkov a príjemných jesenných prechádzok. Nezostali sme však iba pri zábave, naše usilovné včielky pomáhali pri zveľaďovaní školského dvora. Hrabanie, zametanie aj nakladanie lístia išlo deťom naozaj výborne! O tom, že deti sú šikovné a zručné nie je pochýb. Rodičia, môžete […]

Narodeniny otca Jozefa v našej škôlke :)

V mesiaci október oslávil otec Jozef svoje narodeniny v kruhu detí, ktoré mu vyrobili veľa krásnych darčekov a tiež sa postarali o poriadne občerstvenie. Všetci sme sa zabavili a najedli z dobrôt, ktoré deti pripravili. Otcovi Jozefovi prajeme ešte veľa radostí v našej spoločnosti. 🙂

Milión detí sa modlí ruženec

Tak ako aj milión detí, aj my sme sa pripojili k mocnej modlitbe sv. ruženca a skupine modliacich sa detí na celom svete. Modlili sme sa na spoločný úmysel, za mier a jednotu vo svete. Deti boli počas modlitby veľmi vytrvalé a s radosťou v srdci sa spájali s Pannou Máriou.

Plán na mesiac november

Ak ste zvedaví, čo plánujeme v priebehu novembra, máte možnosť nazrieť do týchto našich plánov

Čítame radi

Tento rok sa nám podarilo získať finančné prostriedky z projektu Čítame radi vyhláseného MŠVVaŠ SR, ktorým chceli podporiť čitateľskú gramotnosť detí. Vďaka tomu sa nám podarilo zakúpiť cca 80 rôznych titulov kníh, či už sú to detské knihy, mládežnícke knihy, rôzne encyklopédie, knihy s logickými úlohami a hádankami, … Knihy sme zaradili do našej tzv. […]

Premena školského ihriska

Toto leto prešlo naše školské ihrisko veľkou zmenou. Vďaka občianskemu združeniu VI GROUP a mnohým šikovným ľuďom máme ihrisko omnoho krajšie a predovšetkým viac využiteľné. Pribudla nová veľká preliezka, pohyblivá kladina, špeciálny kôš na hádzanie si lopty, rôzne lavičky a celé okolie bolo skrášlené rôznymi kvetinkami, živým plotom a trávnikom, všetko so zabudovaným zavlažením. Veď […]