Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianočný bazár

Srdečne pozývame všetkých na náš tradičný vianočný bazár. Podrobnejšie info nájdete v plagátiku: vianočný bazár

Kráľovstvo darčekov

Počas prvého adventného týždňa sa kancelária p. zástupkyne postupne menila a na kráľovstvo darčekov. Spôsobili to desiatky rôzne veľkých a krásne zabalených a vyzdobených krabíc. Spolu s mnohými ľuďmi dobrej vôle sme sa aj my zapojili do dobročinnej zbierky exallievov  (odchovancov Dona Bosca v niektorom zo saleziánskych diel napr. oratória, školy) – Darujme úsmev. Projekt Shoeboxy je o pripravení darčeka pre […]

Futsalko

V piatok, 6. decembra  2019, už tradične sme sa zapojili do turnaja bratislavských cirkevných škôl Futsalko na Spojenej škole sv. Rodiny v Bratislave.