Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Pytagoriáda 6. – 8. ročník – okresné kolo

Dňa 15. marca 2017 prebehlo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 6. – 8. ročníka. Jakub Komzala obsadil krásne 1. miesto. GRATULUJEME ☺

Vodárenské múzeum

Pri príležitosti medzinárodného Dňa vody, ktorý sa uskutočnil dňa 22.3.2017 boli žiaci 2.A a 2.B na exkurzii vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.Súčasťou tejto exkurzie bola aj návšteva ostrova Sihoť, ktorý je hlavným zdrojom pitnej vody pre hlavné mesto. Žiaci sa počas exkurzie naučili: odkiaľ čerpáme čistú vodu, kde sa nachádzajú zdroje pitnej vody v Bratislave, […]