Zadaj kľúčové slovo

Jedáleň

Výdajňu školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou prevádzkuje 

spoločnosť Global Gastro s.r.o.

Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava

IČO 46317287

 

Ak má žiak záujem o stravovanie sa, musí podať prihlášku na stravovanie.

 

Poplatok za stravu, ktorú hradí rodič:

I. stupeň je 36  € mesačne /18 dní

II. stupeň je 37,44  € mesačne/ 18 dní

materská škola  je 52,56  € mesačne/18 dní

                                                                                         (desiata 0,60 eur; obed 1,86 eur; olovrant 0,60 eur – z toho 0,50 eur je dotácia zo školy)

I. stupeň je dotácia 2,10 € a II. stupeň je dotácia 2,30 €. Rodičia, ktorí si uplatňujú dotáciu, neplatia nič za stravu.

 

Prípadné preplatky budú presunuté na ďalší školský rok. Žiakom, ktorí končia dochádzku na našej škole, budú vrátené na konci šk. roka.

 

V prípade potreby diéty pre dieťa (bezlepková, bezlaktózová, …) kontaktujte p. vedúcu jedálne Kobeščákovú na mob. čísle 0914 109 109 

 

Odhlasovanie z obeda v prípade neprítomnosti žiaka môžete odhlásiť  predovšetkým prostredníctvom EduPage

alebo u pani vedúcej jedálne Kobeščákovej na mob. čísle 0914 109 109  v čase od 7. 00 h do 7. 30 h, email: jedalensvr@gmail.com.