Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Hlboká

Síce nám už skončil mesiac Panny Márie, ale ani to nás neodradilo od stretnutia sa s našom drahou Matičkou na Hlbokej. Deti si tak mohli užívať krásu prírody, spev vtáčikov, či nejakú tu svoju maškrtu. Tento deň bol pre deti veľkým požehnaním, keď sme sa na konci spoločne pomodlili a prosili o požehnanie pre celú našu materskú  škôlku.