Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Ako sa nám darí online

Po netradičnom jarnom vzdelávaní sme s nádejou začali nový školský rok a tešili sme sa každému dňu v školských laviciach. Po necelých dvoch mesiacoch prišlo očakávané, i keď nechcené, dištančné vzdelávanie. Miesto do lavíc sme zasadli za stoly vo svojich izbách, na ktorých sú opäť počítače, tablety a telefóny. Ale nezaháľame ani deň – online […]

September v škole

September. Mesiac, ktorý očakávajú hlavne prváčikovia s veľkou netrpezlivosťou. Aká bude škola? Bude to ako v škôlke? A aká bude pani učiteľka? Bude sa usmievať? Už o chvíľu si budem vedieť prečítať obľúbenú knižku? Tí starší už presne vedia, čo ich čaká a viac sa asi tešia na kamarátov než na školské povinnosti J Tento rok sa k bežným otázkam pridali […]

Svetový deň Downovho syndrómu

Inakosť. Ako veľmi sa toto slovo v dnešnej dobe nenosí. Doba nám diktuje, ako „musíme“ vyzerať, obliekať sa, maľovať sa, správať sa. Neveríte? Tvrdíte, že to nie je pravda? Mýlite sa. Dnešný svet inakosť ťažko trestá, napríklad v škole formou šikany, odsudzovania, výsmechu. A taká je to škoda. Prečo? Keby niet inakosti, dnešný svet nepozná […]

Siedmaci v Seniordome

V tomto predvianočnom čase sa vybrali naši siedmaci spolu s pani psychologičkou do miestneho Seniordomu, aby zistili, aké majú sny a túžby títo ľudia. Nakoniec im všetkým s malými darčekmi zaželali krásne a požehnané sviatky.