Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň dobrosrdečnosti

  Dňa 13.11. si pripomíname Svetový deň dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure v roku 2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, […]

Emócie v VI. A

  Mimika, gestikulácia, proxemika, haptika…K neoddeliteľnej súčasti každodenného života patrí neverbálna komunikácia. Šiestaci sa pokúsili zachytiť konkrétnu emóciu(hnev, radosť, strach, prekvapenie, únava… )na fotke, prípadne kresbe a my sme hádali, o akú […]

Účelové cvičenie

  Tohtoročné účelové cvičenie sa piataci a šiestaci rozhodli stráviť na obľúbenom mieste – na Železnej studienke. Septembrové počasie nám doprialo lúče slnka, teda nám nič nebránilo užiť si deň. Po […]