Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Dieťa života

Dňa 2. júna sme sa s piatimi žiakmi druhého ročníka  zúčastnili súťaže Červeného kríža: družstiev mladých zdravotníkov pod názvom Dieťa života, ktorá sa  konala pri príležitosti MDD. Súťaž prebiehala na rôznych stanovištiach, v ktorých bolo cieľom ošetrovanie a zachraňovanie ľudí pri rôznych úrazoch, ku ktorým patrila  resuscitácia. Absolvoval ju každý žiak, ktorý bol zapojený do tejto súťaže. Do […]

Klop, klop, klop…

Nech sa páči, poďte ďalej, tento zvuk neznamená len klopanie na dvere triedy, ale aj klopkanie paličiek a prácu šikovných ručičiek, ktoré sa  už kmitajú a svoje práce vytvárajú v krúžku „Paličkovanej čipky“ so šiestimi trpezlivými deťmi Ninkou, Nelkou, Lenkou, Svetlankou, Jakubom a Maxom. Začiatok bol ťažký, valec, paličky namotať, preložiť, prekrížiť, osnovný pár – vodiaci pár, pár za […]

Červený Kameň

Dňa 16.5. 2019 I.A a II.A sme navštívili miesto Červeného Kameňa. Prezreli sme si veľký okruh múzea, do ktorého patrila aj jedáleň a prešli sme rôznymi salónmi. Mali sme si možnosť pozrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia, do ktorého patrila aj pivnica a poznanie informácií, ako sa žilo na  hrade. Sokoliarsky dvor bol veľkou zaujímavosťou pre všetkých […]