Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Lyžiarsky výcvik

Žiaci 8. ročníka od 26.2 do 2.2. 2018 sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Štrbskom plese, svah Solisko 1840m/n.Počasie sme mali – 14,- 18°C. Žiaci boli veľmi radi, že majú pekný čas. Tu pridávame pár fotografií z nášho lyžiarskeho výcviku.

Fidlikanti

V našej škole sa konal hudobno-vzdelávací koncert dvojice Fidlikanti. Pripravili si pre žiakov hudobný program. Ten bol popretkávaný piesňami, ktoré hudobníci doprevádzali na husliach, cimbale či píšťalkách. Zaujímavo do programu zapojili aj deti formou spevu a tanca. Žiakom sa koncert veľmi páčil. Ďakujeme za krásny zážitok a budeme sa tešiť, keď opäť k nám zavítajú.

Hviezdoslavov Kubín

    1.Kategória Poézia Hanišová Ester Maar Sofia Maxima Duška Andrej Havranová Daniela Próza Paulinyová Michaela 3.Bošela Juraj   2.Kategória (5.-6. roč.) Poézia Kořinková Klára Stodolica Jakub Kružliak Tobiáš Próza Pauliny Patrik Zemanová Mia Seleš Hugo 3.Kategória(7.-9.roč) Próza Slezák Samuel Zemešová Natália

Informatika

Pán Vlastimil Maar na informatike žiakom tretieho ročníka hovoril o operačnom princípe IKT  jeho komunikácii medzi používateľom a počítačom. Čo je hlavným cieľom na zabezpečenie prístupu k programov a využívania hardwaru. Takto  sme  veru lepšie mohli porozumieť fungovaniu počítača. A tešíme sa už ďalšie rozprávanie o fungovaní počítača. Ďakujeme! A tu  aj prikladáme aj zopár fotiek z našich hodín.

Mestská polícia v škole

V stredu 21. februára 2018 mali mestskí policajti prednášku u piatakov a u deviatakov. Hovorili si spolu o tom, ako sa správať správne na prechodoch, na chodníku s prekážkou a ako správne chodiť s bicyklom. Riešili spolu rôzne situácie, ktoré nastali alebo môžu nastať a ako sa v takých chvíľach máme zachovať tak, aby sme […]