Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Športový Deň detí

Zábava, dobrá nálada, úsmev na tvárach detí. Tak to má byť! Veď dnes majú svoj sviatok, svoj „Deň D.“ Tento rok ho žiaci oslávili spoločne a športovo. Veď ako sa hovorí: „V zdravom tele zdravý duch.“             Ráno všetci žiaci nedočkavo čakali vo svojich triedach, kým kapitáni vyžrebujú družstvo, s ktorým budú zápas hrať. Pravidlá […]

Sviatok v našej škole

Dňa 26.5.2022 sme sviatok Nenebovstúpenia Pána oslávili všetci spoločne. Ráno sme začali svätou omšou v našom kostolíku a po nej nás čakal deň plný hier.           Keďže sme najstarší žiaci našej školy, deviataci, pripravili sme pre všetky deti spoločné dopoludnie. Najskôr sa nám do toho veľmi nechcelo, no nakoniec sme sa všetci poriadne zabavili.           […]

Účelové cvičenie trochu inak

    Namiesto jednej trasy – päť trás… Namiesto jednej triedy – zmiešaná zostava… Tento rok sa žiaci 2. stupňa mohli sami rozhodnúť, kam pôjdu. A veru, bolo si z čoho vyberať. Milovníci špekačiek a slaninky nezaváhali ani na chvíľu a zvolili si prvú trasu spojenú s opekačkou už spomínaných maškŕt. Veľká pochvala ôsmakom, ktorí […]

Deň matiek

Konečne po dvoch rokoch sa dal Deň matiek osláviť aj v škole. Tento rok sme ho poňali netradične – mamičky (a oteckovia a súrodenci) si neprišli pozrieť program, ale sa prišli spolu zahrať. Celé popoludnie odštartovali prváci pesničkou pre mamičky. Po príhovore pani riaditeľky sa začalo hrať. Pracovníci iHRYska nám zapožičali rôzne spoločenské hry a sami sa zmenili […]

Krížová cesta za všetky deti sveta

V týchto dňoch prežívame pôstne obdobie, a preto jednou z našich pôstnych ciest na hodine náboženstva u druhákov a štvrtákov bola krížová cesta za všetky deti sveta. Táto naša krížová cesta však bola trochu iná. Počas modlitby sme mysleli zvlášť na deti na celom svete, ktoré vo svojom detstve zakúšajú viac bolesti. Aby toto ich […]

Deň Jána Pavla II

Dátum 22. október je pre našu školu výnimočný. Je to deň liturgickej spomienky na nášho patróna – sv. pápeža Jána Pavla II. Výnimočnosť sa odrazila aj v jeho prežívaní. Miesto slovenčiny, matematiky, geografie či prírodovedy boli predmety ako: život Jána Pavla II., modlitba k nemu, kreativita, športové hry, spoločenské hry, kvízy a podobne. Svätý Ján Pavol II., oroduj […]