Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Svetový deň Downovho syndrómu

Inakosť. Ako veľmi sa toto slovo v dnešnej dobe nenosí. Doba nám diktuje, ako „musíme“ vyzerať, obliekať sa, maľovať sa, správať sa. Neveríte? Tvrdíte, že to nie je pravda? Mýlite sa. Dnešný svet inakosť ťažko trestá, napríklad v škole formou šikany, odsudzovania, výsmechu. A taká je to škoda. Prečo? Keby niet inakosti, dnešný svet nepozná […]

Siedmaci v Seniordome

V tomto predvianočnom čase sa vybrali naši siedmaci spolu s pani psychologičkou do miestneho Seniordomu, aby zistili, aké majú sny a túžby títo ľudia. Nakoniec im všetkým s malými darčekmi zaželali krásne a požehnané sviatky.