Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Jesenný matboj

V piatok 18. októbra 2019 a vo štvrtok 24. októbra 2019 sa zúčastnilo niekoľko našich žiakov 5. – 9. ročníka na jesennom matboji. Je to matematická súťaž 4-členných družstiev v rámci strategickej hry organizovaná spoločnosťou p-mat. Tento rok sa našim žiakom síce nepodarilo umiestniť sa na popredných miestach, ale i tak im všetkým ďakujeme za […]

Mesiac modlitby sv. ruženca

Október je mesiacom modlitby sv. ruženca a my sme sa s radosťou stretali pri tejto krásnej modlitbe počas celého tohto mesiaca každú stredu ráno o 7:30 pri Lurdskej jaskynke. Svoje modlitby sme obetovali za všetkých žiakov našej materskej školy a základnej školy, ich rodičov a všetkých zamestnancov školy.