Zadaj kľúčové slovo

Zápis detí do MŠ

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023

budete môcť podávať v mesiaci máj 2022

bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke pred týmto termínom