Zadaj kľúčové slovo

Zápis detí do MŠ

Prijímanie žiadostí pre predprimárne vzdelávanie

na nasledujúci školský rok bude prebiehať v máji.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke bezprostredne pred prijímaním žiadostí.