Zadaj kľúčové slovo

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do materskej školy prebieha v mesiaci máj.

Bližšie informácie ohľadom zápisu môžete sledovať na tejto stránke bezprostredne pred zápisom.