Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 3. septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 07. 09. 2020 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2020/2021
  • ŠkVP aktualizovaný na šk. rok 2020/2021
 • 22. 09. 2020 – plenárne rodičovské
  • predstavenie pedagógov, informácie k novému školskému roku
 • 22. 09. 2020 – triedny aktív
  • informácie k novému školskému roku
 • 09. 11. 2020 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 12. 01. 2021 – individuálne konzultácie s rodičmi
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 25. 01. 2021 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 12. 04. 2021 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 08. 06. 2021 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 23. 06. 2021 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 02. 09. 2020
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 22. 10. 2020
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 17. 02. 2021
  • Popolcová streda, sv. omša
 • __. 05. 2021
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 14. 05. 2021
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 03. 06. 2021
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 30. 06. 2021
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2020/2021

Prázdniny 2016/2017

 • 29. 10. 2020 – 30. 10. 2020 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 11. 2020 (pondelok)
 • 23. 12. 2020 – 7. 1. 2021 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 8. 1. 2021 (piatok)
 • 1. 2. 2021 – Polročné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 2. 2021 (utorok)
 • 1. 3. 2021 – 5. 3. 2021   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 8. 3. 2021 (pondelok)
 • 1. 4. 2021 – 6. 4. 2021 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 7. 4. 2021 (streda)
 • 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 9. 2021 (štvrtok)