Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 4. septembra 2018.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 06. 09. 2018 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2017/2018
 • 11. 09. 2018 – triedny aktív 
  • informácie k novému školskému roku
 • 12. 11. 2018 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 16. 01. 2019 – triedny aktív 
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 23. 01. 2019 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 15. 04. 2019 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 05. 06. 2019 – triedny aktív 
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 24. 06. 2019 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 03. 09. 2018
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 22. 10. 2018
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 08. 12. 2018
  • Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 06. 03. 2019
  • Popolcová streda, sv. omša
 • 11. 05. 2019
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 30. 05. 2019
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 20. 06. 2019
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 28. 06. 2019
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2018/2019

Prázdniny 2016/2017

 • 31.10. 2018 – 02. 11. 2018 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 5. 11. 2018 (pondelok)
 • 27.12.2018 – 7. 1. 2019 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 8.1.2019 (utorok)
 • 1.2.2019 – Polročné prázdniny
  • začiatok vyučovania 4. 2. 2019 (pondelok)
 • 25. 2.2019 – 1.3.2019   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 4. 3. 2018 (pondelok)
 • 18.4.2019 – 23. 4. 2019 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 24. 4. 2017 (streda)
 • 1.7.2019 – 31. 8. 2019 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2.9. 2019 (pondelok)