Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 6. septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 12. 09. 2022 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2022/2023
  • ŠkVP aktualizovaný na šk. rok 2022/2023
 • 20. 09. 2022 – plenárne rodičovské
  • predstavenie pedagógov, informácie k novému školskému roku
 • 20. 09. 2022 – triedny aktív
  • informácie k novému školskému roku
 • 07. 11. 2022 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 17. 01. 2023 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 26. 01. 2023 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 03. 04. 2023 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 06. 06. 2023 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 26. 06. 2023 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 05. 09. 2022
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 21. 10. 2022
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 22. 02. 2023
  • Popolcová streda, sv. omša
 • __. 05. 2023
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 19. 05. 2023
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 08. 06. 2023
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 30. 06. 2023
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2022/2023

Prázdniny 2016/2017

 • 28. 10. 2022 – 31. 10. 2022 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 11. 2022 (streda)
 • 23. 12. 2022 – 7. 1. 2023 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 9. 1. 2023 (pondelok)
 • 20. 2. 2023 – 24. 2. 2023   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 27. 2. 2023 (pondelok)
 • 06. 4. 2023 – 11. 4. 2023 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 12. 4. 2023 (streda)
 • 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 4. 9. 2023 (pondelok)