Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 5. septembra 2023.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 a končí sa 28. júna 2024

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 11. 09. 2023 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2023/2024
  • ŠkVP aktualizovaný na šk. rok 2023/2024
 • 12. 09. 2023 – plenárne rodičovské
  • predstavenie pedagógov, informácie k novému školskému roku
 • 12. 09. 2023 – triedny aktív
  • informácie k novému školskému roku
 • 06. 11. 2023 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 16. 01. 2024 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 25. 01. 2024 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 08. 04. 2024 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 04. 06. 2024 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 24. 06. 2024 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 04. 09. 2023
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 22. 10. 2023
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 08. 12. 2023
  • Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 14. 02. 2024
  • Popolcová streda, sv. omša
 • 11. 05. 2024
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 9. 05. 2024
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 30. 05. 2024
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 28. 06. 2024
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2023/2024

Prázdniny 2016/2017

 • 30. 10. 2023 – 31. 10. 2023 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 11. 2023 (štvrtok)
 • 23. 12. 2023 – 7. 1. 2024 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 8. 1. 2024 (pondelok)
 • 04. 3. 2024 – 08. 2. 2024   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 11. 3. 2024 (pondelok)
 • 28. 3. 2024 – 02. 4. 2024 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 3. 4. 2024 (streda)
 • 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 9. 2024 (pondelok)