Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2016/2017 sa začal 1. septembra 2016.

Školské vyučovanie sa začalo 5. septembra 2016.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začalo 6. septembra 2016.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 a končí sa 30. júna 2017

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 06. 09. 2016 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2016/2017
 • 13. 09. 2016 – triedny aktív 
  • informácie k novému školskému roku
 • 21. 11. 2016 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 •  22. 11. 2016 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok
 • 17. 01. 2017 – triedny aktív 
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 23. 01. 2017 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 10. 04. 2017 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 11. 04. 2017 – triedny aktív 
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 06. 06. 2017 – triedny aktív 
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 22. 06. 2017 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 02. 09. 2015
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 22. 10. 2016
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 08. 12. 2016
  • Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 01. 03. 2017
  • Popolcová streda, sv. omša
 • 13. 05. 2017
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 25. 05. 2017
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 15. 06. 2017
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 29. 06. 2016
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2016/2017

Prázdniny 2016/2017

 • 28.10. 2016 – 31. 10. 2016 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 11. 2016 (streda)
 • 23.12.2016 – 5. 1. 2017 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 9.1.2017 (pondelok)
 • 3.2.2017 – Polročné prázdniny
  • začiatok vyučovania 6. 2. 2017 (pondelok)
 • 20. 2.2017 – 24.2.2017   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 27. 2. 2017 (pondelok)
 • 23.4.2017 – 18. 4. 2017 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 19. 4. 2017 (streda)
 • 3.7.2017 – 31. 8. 2017 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 4.9. 2017 (pondelok)