Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 3. septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 06. 09. 2021 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2021/2022
  • ŠkVP aktualizovaný na šk. rok 2021/2022
 • 21. 09. 2021 – plenárne rodičovské
  • predstavenie pedagógov, informácie k novému školskému roku
 • 21. 09. 2021 – triedny aktív
  • informácie k novému školskému roku
 • 08. 11. 2021 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 12. 01. 2022 – individuálne konzultácie s rodičmi
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 24. 01. 2022 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 11. 04. 2022 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 14. 06. 2022 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 23. 06. 2022 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 02. 09. 2021
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 22. 10. 2021
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 02. 03. 2022
  • Popolcová streda, sv. omša
 • 07. 05. 2022
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 26. 05. 2022
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 16. 06. 2022
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 30. 06. 2022
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2021/2022

Prázdniny 2016/2017

 • 28. 10. 2021 – 29. 10. 2021 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 11. 2021 (utorok)
 • 23. 12. 2021 – 7. 1. 2022 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 10. 1. 2022 (pondelok)
 • 4. 2. 2022 – Polročné prázdniny
  • začiatok vyučovania 7. 2. 2022 (pondelok)
 • 28. 2. 2022 – 4. 3. 2022   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 7. 3. 2021 (pondelok)
 • 14. 4. 2022 – 19. 4. 2022 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 20. 4. 2022 (streda)
 • 1. 7. 2022 – 2. 9. 2022 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 5. 9. 2022 (pondelok)