Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začal 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začalo 4. septembra 2017.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začalo 5. septembra 2017.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 07. 09. 2017 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2017/2018
 • 12. 09. 2017 – triedny aktív 
  • informácie k novému školskému roku
 • 15. 11. 2017 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 16. 01. 2018 – triedny aktív 
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 24. 01. 2018 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 16. 04. 2018 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 06. 06. 2018 – triedny aktív 
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 25. 06. 2018 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 04. 09. 2017
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 22. 10. 2017
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 08. 12. 2017
  • Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 14. 02. 2018
  • Popolcová streda, sv. omša
 • 10. 05. 2018
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 12. 05. 2018
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 31. 05. 2018
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 29. 06. 2017
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2017/2018

Prázdniny 2016/2017

 • 30.10. 2017 – 31. 10. 2017 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 11. 2017 (štvrtok)
 • 23.12.2017 – 5. 1. 2018 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 8.1.2018 (pondelok)
 • 2.2.2018 – Polročné prázdniny
  • začiatok vyučovania 5. 2. 2018 (pondelok)
 • 5. 3.2018 – 9.3.2018   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 12. 3. 2018 (pondelok)
 • 29.3.2018 – 3. 4. 2018 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 4. 4. 2017 (streda)
 • 2.7.2018 – 31. 8. 2018 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 3.9. 2017 (pondelok)