Zadaj kľúčové slovo

Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 3. septembra 2019.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020

Plán triednych aktívov a pedagogických rád

 • 04. 09. 2019 – pedagogická rada
  • Plán práce na šk. rok 2019/2020
 • 10. 09. 2019 – plenárne rodičovské
  • predstavenie pedagógov, informácie k novému školskému roku
 • 10. 09. 2019 – triedny aktív
  • informácie k novému školskému roku
 • 11. 11. 2019 – pedagogická rada
  • štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 14. 01. 2020 – individuálne konzultácie s rodičmi
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok
 • 27. 01. 2020 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 1. polrok
 • 06. 04. 2020 – pedagogická rada
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok
 • 02. 06. 2020 – triedny aktív
  • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok
 • 23. 06. 2019 – pedagogická rada
  • klasifikačná porada za 2. polrok

Pastoračný plán

 • 02. 09. 2019
  • Slávnostné Veni Sancte, sv. omša
 • 22. 10. 2019
  • sv. Ján Pavol II., patrón našej školy
 • 26. 02. 2020
  • Popolcová streda, sv. omša
 • 09. 05. 2020
  • Prvé sv. prijímanie, slávnostná sv. omša v miestnom kostole
 • 21. 05. 2020
  • Nanebovstúpenie Pána, sv. omša
 • 11. 06. 2019
  • Najsvätejšie Telo a Krv Kristova, sv. omša
 • 30. 06. 2019
  • sv. omša so slávnostným TE DEUM ako poďakovanie za prijaté dary a milosti počas školského roka 2019/2020

Prázdniny 2016/2017

 • 30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 – Jesenné prázdniny
  • začiatok vyučovania 4. 11. 2019 (pondelok)
 • 23. 12. 2019 – 7. 1. 2020 – Vianočné prázdniny
  •   začiatok vyučovania 8. 1. 2020 (streda)
 • 3. 2. 2020 – Polročné prázdniny
  • začiatok vyučovania 4. 2. 2019 (utorok)
 • 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020   – Jarné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 3. 2020 (pondelok)
 • 9. 4. 2020 – 14. 4. 2020 –  Veľkonočné prázdniny
  • začiatok vyučovania 15. 4. 2020 (streda)
 • 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 – Letné prázdniny
  • začiatok vyučovania 2. 9. 2020 (streda)