Zadaj kľúčové slovo

Zvonenie

1. hod.     8:00 – 8:45       (10 min. prestávka)
2. hod.     8:50 – 9:40       (15 min. prestávka)
3. hod.     9:55 – 10:40     (15 min. prestávka)
4. hod.     10:55 – 11:40   (10 min. prestávka)
5. hod.     11:50 – 12:35   (5 min. prestávka)
6. hod.     12:40 – 13:25   (obedňajšia prestávka)
7. hod.     14:00 – 14:40