Zadaj kľúčové slovo

Rozvrh tried

Rozvrhy hodín

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT TEV KNB
UTOROK SJL MAT SJL PVO HUV
STREDA  SJL  MAT  TEV  SJL
ŠTVRTOK SJL MAT SJL VYV VYV
PIATOK  SJL  MAT KNB SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT KNB SJL PVO
UTOROK  SJL  MAT  TEV  SJL KNB ANJ
STREDA SJL  MAT SJL HUV
ŠTVRTOK SJL MAT PVO TEV  ANJ
PIATOK  SJL  MAT  VYV VYV SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL/RSF  MAT VLA ANJ/INF ANJ/INF
UTOROK SJL MAT SJL TEV/TKC HUV
STREDA SJL KNB ANJ MAT PDA
ŠTVRTOK  SJL  MAT  SJL  PRV VYV
PIATOK SJL KNB ANJ MAT TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL ANJ MAT TEV HUV
UTOROK  MAT  SJL  VLA PRV VYV
STREDA SJL MAT KNB ANJ/INF  ANJ/INF
ŠTVRTOK  MAT SJL TEV PDA SJL/RSF
PIATOK SJL MAT KNB ANJ SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL  KNB  ANJ  MAT  SJL
UTOROK SJL MAT SJL PRV VYV
STREDA ANJ MAT SJL TEV SJL
ŠTVRTOK SJL MAT KNB VLA HUV
PIATOK  SJL  ANJ/INF ANJ/INF MAT PDA TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  MAT SJL ANJ/TECH GEO ANJ/TECH KNB
UTOROK  SJL/RSF ANJ MAT VYV TSV
STREDA BIO SJL KNB HUV MAT ANJ/INF
ŠTVRTOK GEO SJL ANJ/INF MAT TSV
PIATOK  ANJ BIO SJL MAT DEJ
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  KNB ANJ SJL MAT TSV
UTOROK  MAT SJL BIO ANJ VYV TECH
STREDA SJL ANJ GEO MAT TSV
ŠTVRTOK SJL ANJ MAT KNB DEJ  HUV
PIATOK  INF SJL MAT GEO BIO
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK INF  SJL  MAT/RSF VYV TECH
UTOROK SJL MAT KNB ANJ FYZ TSVd TSVch
STREDA  ANJ BIO SJL MAT GEO OBN
ŠTVRTOK  MAT KNB HUV SJL ANJ TSVch TSVd
PIATOK  SJL DEJ MAT BIO FYZ  ANJ
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK ANJ MAT SJL TECH CHEM VYV
UTOROK BIO KNB MAT DEJ SJL/RSF TSVd TSVch
STREDA MAT CHEM FYZ SJL ANJ OBN
ŠTVRTOK KNB BIO SJL MAT ANJ TSVch TSVd
PIATOK MAT SJL GEO INF ANJ HUV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK MAT GEO DEJ SJL FYZ TSVd TSVch
UTOROK  KNB MAT SJL BIO ANJ TECH/INF
STREDA SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ OBN MAT TSVch TSVd
ŠTVRTOK MAT SJL KNB ANJ FYZ BIO VYU
PIATOK CHEM MAT SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ SVP
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT FYZ ANJ KNB TSVd TSVch
UTOROK MAT BIO ANJ SJL CHEM DEJ
STREDA GEO SJL MAT ANJ/TAJ ANJ/TAJ TSVch TSVd
ŠTVRTOK SJL FYZ MAT DEJ KNB CHEM VYU
PIATOK  MAT ANJ/TAJ ANJ/TAJ SJL OBN INF