Zadaj kľúčové slovo

Rozvrh tried

Rozvrhy hodín

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT TEV KNB
UTOROK SJL MAT SJL PVO HUV
STREDA  SJL  MAT  TEV  SJL
ŠTVRTOK SJL MAT SJL VYV VYV
PIATOK  SJL  MAT KNB SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT KNB SJL PVO
UTOROK  SJL  MAT  TEV  SJL KNB
STREDA SJL  MAT SJL HUV
ŠTVRTOK SJL MAT TEV PVO
PIATOK  SJL  MAT  VYV VYV SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL  MAT VLA ANJ/INF ANJ/INF
UTOROK SJL MAT SJL TEV HUV
STREDA SJL KNB ANJ MAT PDA
ŠTVRTOK  SJL  MAT  SJL  PRV VYV
PIATOK SJL KNB ANJ MAT TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL ANJ MAT TEV HUV
UTOROK  MAT  SJL  VLA PRV VYV
STREDA SJL MAT KNB ANJ/INF  ANJ/INF
ŠTVRTOK  MAT SJL PDA TEV SJL
PIATOK SJL MAT KNB ANJ SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL  KNB  ANJ  MAT  SJL
UTOROK SJL MAT SJL PRV VYV
STREDA SJL MAT ANJ TEV SJL
ŠTVRTOK SJL KNB MAT VLA HUV
PIATOK  SJL  ANJ/INF ANJ/INF MAT PDA TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  MAT SJL GEO ANJ/TECH ANJ/TECH KNB
UTOROK  SJL ANJ MAT VYV TSV
STREDA  SJL BIO KNB HUV MAT ANJ/INF
ŠTVRTOK GEO SJL MAT ANJ/INF TSV
PIATOK  ANJ BIO SJL DEJ MAT
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  KNB ANJ SJL MAT TSV
UTOROK  MAT SJL GEO ANJ VYV TECH
STREDA BIO SJL DEJ MAT TSV
ŠTVRTOK SJL GEO MAT KNB  ANJ  HUV
PIATOK  INF SJL MAT ANJ BIO
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  DEJ  SJL  MAT VYV TECH
UTOROK SJL MAT ANJ BIO  KNB TSVd TSVch
STREDA  ANJ GEO SJL MAT FYZ HUV
ŠTVRTOK  MAT ANJ BIO SJL KNB TSVch TSVd
PIATOK  SJL OBN MAT FYZ INF  ANJ
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK ANJ MAT SJL OBN KNB VYV
UTOROK  ANJ  BIO MAT DEJ SJL TSVd TSVch
STREDA MAT SJL INF KNB TECH CHEM
ŠTVRTOK SJL MAT ANJ GEO FYZ TSVch TSVd
PIATOK MAT SJL CHEM BIO ANJ HUV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK MAT GEO ANJ/TAJ ANJ/TAJ SJL TSVd TSVch
UTOROK  BIO MAT SJL FYZ ANJ TECH/INF
STREDA SJL MAT KNB OBN ANJ TSVch TSVd
ŠTVRTOK MAT SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ BIO DEJ VYU
PIATOK CHEM MAT SJL KNB FYZ SVP
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT FYZ CHEM KNB TSVd TSVch
UTOROK MAT SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ DEJ GEO
STREDA  CHEM ANJ MAT SJL BIO TSVch TSVd
ŠTVRTOK ANJ MAT SJL FYZ DEJ KNB VYU
PIATOK  MAT ANJ/TAJ ANJ/TAJ SJL OBN INF