Zadaj kľúčové slovo

Rozvrh tried

Rozvrhy hodín

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT TEV KNB
UTOROK SJL MAT SJL PVO HUV
STREDA  SJL  MAT  TEV  SJL
ŠTVRTOK SJL MAT SJL VYV VYV
PIATOK  SJL  MAT KNB SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT KNB SJL PVO
UTOROK  SJL  MAT  TEV  SJL KNB ANJ
STREDA SJL  MAT SJL HUV
ŠTVRTOK SJL MAT PVO TEV  ANJ
PIATOK  SJL  MAT  VYV VYV SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL/RSF  MAT VLA ANJ/INF ANJ/INF
UTOROK SJL MAT SJL TEV/TKC HUV
STREDA SJL KNB ANJ MAT PDA
ŠTVRTOK  SJL  MAT  SJL  PRV VYV
PIATOK SJL KNB ANJ MAT TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL ANJ MAT TEV HUV
UTOROK  MAT  SJL  VLA PRV VYV
STREDA SJL MAT KNB ANJ/INF  ANJ/INF
ŠTVRTOK  MAT SJL TEV PDA SJL/RSF
PIATOK SJL MAT KNB ANJ SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL  KNB  ANJ  MAT  SJL
UTOROK SJL MAT SJL PRV VYV
STREDA ANJ MAT SJL TEV SJL
ŠTVRTOK KNB MAT SJL VLA HUV
PIATOK  SJL  ANJ/INF ANJ/INF MAT PDA TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  MAT SJL ANJ/TECH GEO ANJ/TECH KNB
UTOROK  SJL/RSF ANJ MAT VYV TSV
STREDA BIO SJL KNB HUV MAT ANJ/INF
ŠTVRTOK SJL GEO ANJ/INF MAT TSV
PIATOK  ANJ BIO SJL MAT DEJ
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  GEO ANJ SJL MAT TSV
UTOROK  ANJ SJL BIO MAT VYV TECH
STREDA SJL ANJ GEO MAT TSV
ŠTVRTOK MAT SJL ANJ KNB DEJ  HUV
PIATOK  INF SJL MAT BIO KNB
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK BIO  SJL  MAT/RSF VYV TECH
UTOROK SJL MAT INF ANJ FYZ TSVd TSVch
STREDA  ANJ BIO SJL MAT GEO OBN
ŠTVRTOK  HUV ANJ MAT SJL KNB TSVch TSVd
PIATOK  SJL DEJ MAT KNB FYZ  ANJ
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK ANJ MAT SJL TECH CHEM VYV
UTOROK BIO SJL/RSF MAT DEJ KNB TSVd TSVch
STREDA MAT CHEM FYZ SJL ANJ HUV
ŠTVRTOK OBN BIO SJL MAT ANJ TSVch TSVd
PIATOK MAT SJL GEO INF ANJ KNB
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK MAT GEO DEJ SJL FYZ TSVd TSVch
UTOROK TECH/INF MAT SJL BIO ANJ KNB
STREDA SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ OBN MAT TSVch TSVd
ŠTVRTOK SJL MAT BIO ANJ FYZ KNB VYU
PIATOK CHEM MAT SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ SVP
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT FYZ ANJ KNB TSVd TSVch
UTOROK MAT BIO ANJ SJL CHEM DEJ
STREDA GEO SJL MAT ANJ/TAJ ANJ/TAJ TSVch TSVd
ŠTVRTOK MAT SJL FYZ DEJ KNB CHEM VYU
PIATOK  MAT ANJ/TAJ ANJ/TAJ OBN SJL INF