Zadaj kľúčové slovo

Rozvrh tried

Rozvrhy hodín

Rozvrhy tried pre školský rok 2019/2020 budú aktualizované v septembri.

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT KNB SJL
UTOROK SJL MAT SJL PVO ANJ
STREDA  SJL  MAT  TEV  SJL HUV
ŠTVRTOK SJL MAT SJL KNB ANJ
PIATOK  SJL  MAT TEV VYV VYV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT TEV SJL ANJ
UTOROK  SJL  MAT  SJL PVO HUV
STREDA SJL  MAT KNB SJL ANJ
ŠTVRTOK SJL MAT SJL TEV PVO
PIATOK  SJL  MAT  TEV VYV VYV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL  MAT PDA ANJ/INF ANJ/INF
UTOROK SJL MAT TEV SJL HUV
STREDA SJL KNB MAT ANJ VLA
ŠTVRTOK  SJL  MAT  SJL VYV PVC
PIATOK SJL KNB MAT ANJ TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL ANJ SJL TEV VLA
UTOROK  SJL MAT SJL KNB PVC VYV
STREDA SJL MAT ANJ/INF TEV  PDA
ŠTVRTOK ANJ SJL MAT HUV VLA
PIATOK SJL ANJ/INF MAT KNB PDA
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT INF PDA  ANJ
UTOROK MAT SJL KNB TEV SJL VYV
STREDA SJL MAT ANJ VLA HUV
ŠTVRTOK MAT SJL SJL PDA KNB
PIATOK  SJL  VLA ANJ TEV PVC
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT ANJ HUV THD/TSVch KNB
UTOROK  BIO SJL MAT ANJ/INF ANJ/TSVd
STREDA MAT ANJ/INF GEG SJL ANJ/TSVch
ŠTVRTOK MAT BIO SJL DEJ THD/TSVd KNB
PIATOK  ANJ MAT SJL VYV GEG
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK BIO MAT SJL FYZ KNB ANJ
UTOROK  SJL SJL ANJ MAT VYV TSVd TSVch
STREDA ANJ SJL MAT BIO GEG HUV
ŠTVRTOK SJL ANJ/INF THD/INF MAT FYZ  TSVch TSVd
PIATOK  OBN MAT ANJ/THD DEJ KNB
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK GEG  SJL  MAT ANJ DEJ BIO
UTOROK SJL ANJ MAT THD VYV TSVd TSVch
STREDA SJL MAT CHE OBN KNB INF
ŠTVRTOK BIO SJL MAT ANJ HUV TSVch TSVd
PIATOK  MAT ANJ KNB SJL FYZ CHE
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK ANJ CHE SJL OBN MAT TSVd TSVch
UTOROK MAT ANJ SJL FYZ KNB INF
STREDA BIO SJL MAT HUV ANJ TSVch TSVd
ŠTVRTOK DEJ MAT ANJ FYZ SJL CHE
PIATOK MAT SJL VYV THD KNB GEG
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK MAT DEJ FYZ SJL KNB TSVd TSVch
UTOROK ANJ MAT CHE SJL OBN BIO
STREDA DEJ MAT SJL FYZ KNB TSVch TSVd
ŠTVRTOK SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ ANJ/TAJ ANJ/TAJ MAT VUM
PIATOK SJL GEG MAT CHE ANJ INF

Rozvrhy tried pre školský rok 2019/2020 budú aktualizované v prvej polovici septembra.

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT KNB SJL
UTOROK SJL MAT SJL PVO ANJ
STREDA  SJL  MAT  TEV  SJL HUV
ŠTVRTOK SJL MAT SJL KNB ANJ
PIATOK  SJL  MAT TEV VYV VYV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT TEV SJL ANJ
UTOROK  SJL  MAT  SJL PVO HUV
STREDA SJL  MAT KNB SJL ANJ
ŠTVRTOK SJL MAT SJL TEV PVO
PIATOK  SJL  MAT  TEV VYV VYV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL  MAT PDA ANJ/INF ANJ/INF
UTOROK SJL MAT TEV SJL HUV
STREDA SJL KNB MAT ANJ VLA
ŠTVRTOK  SJL  MAT  SJL VYV PVC
PIATOK SJL KNB MAT ANJ TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL ANJ SJL TEV VLA
UTOROK  SJL MAT SJL KNB PVC VYV
STREDA SJL MAT ANJ/INF TEV  PDA
ŠTVRTOK ANJ SJL MAT HUV VLA
PIATOK SJL ANJ/INF MAT KNB PDA
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT INF PDA  ANJ
UTOROK MAT SJL KNB TEV SJL VYV
STREDA SJL MAT ANJ VLA HUV
ŠTVRTOK MAT SJL SJL PDA KNB
PIATOK  SJL  VLA ANJ TEV PVC
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT ANJ HUV THD/TSVch KNB
UTOROK  BIO SJL MAT ANJ/INF ANJ/TSVd
STREDA MAT ANJ/INF GEG SJL ANJ/TSVch
ŠTVRTOK MAT BIO SJL DEJ THD/TSVd KNB
PIATOK  ANJ MAT SJL VYV GEG
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK BIO MAT SJL FYZ KNB ANJ
UTOROK  SJL SJL ANJ MAT VYV TSVd TSVch
STREDA ANJ SJL MAT BIO GEG HUV
ŠTVRTOK SJL ANJ/INF THD/INF MAT FYZ  TSVch TSVd
PIATOK  OBN MAT ANJ/THD DEJ KNB
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK GEG  SJL  MAT ANJ DEJ BIO
UTOROK SJL ANJ MAT THD VYV TSVd TSVch
STREDA SJL MAT CHE OBN KNB INF
ŠTVRTOK BIO SJL MAT ANJ HUV TSVch TSVd
PIATOK  MAT ANJ KNB SJL FYZ CHE
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK ANJ CHE SJL OBN MAT TSVd TSVch
UTOROK MAT ANJ SJL FYZ KNB INF
STREDA BIO SJL MAT HUV ANJ TSVch TSVd
ŠTVRTOK DEJ MAT ANJ FYZ SJL CHE
PIATOK MAT SJL VYV THD KNB GEG
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK MAT DEJ FYZ SJL KNB TSVd TSVch
UTOROK ANJ MAT CHE SJL OBN BIO
STREDA DEJ MAT SJL FYZ KNB TSVch TSVd
ŠTVRTOK SJL ANJ/TAJ ANJ/TAJ ANJ/TAJ ANJ/TAJ MAT VUM
PIATOK SJL GEG MAT CHE ANJ INF