Zadaj kľúčové slovo

Rozvrh tried

Rozvrhy hodín

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT TEV SJL ANJ
UTOROK SJL MAT SJL KNB
STREDA SJL MAT SJL VYV VYV
ŠTVRTOK SJL KNB SJL MAT  ANJ
PIATOK SJL MAT TEV PVO HUV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT SJL TEV PVO
UTOROK SJL MAT KNB VYV VYV ANJ
STREDA SJL MAT HUV SJL  ANJ
ŠTVRTOK SJL MAT SJL TEV PVO
PIATOK SJL MAT SJL KNB
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT SJL PVO
UTOROK SJL MAT TEV KNB HUV ANJ
STREDA SJL MAT SJL VYV VYV  ANJ
ŠTVRTOK SJL MAT SJL PVO KNB
PIATOK SJL MAT SJL TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT ANJ SJL VLA
UTOROK SJL MAT SJL TEV HUV
STREDA SJL KNB VYV MAT PDA
ŠTVRTOK SJL ANJ / INV ANJ / INV MAT SJL
PIATOK ANJ KNB SJL MAT TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL ANJ MAT PDA SJL
UTOROK MAT SJL SJL VLA HUV
STREDA ANJ MAT KNB SJL TEV
ŠTVRTOK SJL MAT SJL VYV PRV
PIATOK ANJ / INV MAT KNB ANJ / INV SJL  TEV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT ANJ SJL TEV
UTOROK SJL MAT SJL PDA HUV
STREDA KNB SJL ANJ MAT INV
ŠTVRTOK SJL MAT TEV VLA SJL
PIATOK KNB SJL MAT ANJ VYV  PRV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK BIO MAT SJL ANJ TECH / INF TECH / INF
UTOROK ANJ MAT VYV SJL TSV
STREDA DEJ ANJ MAT KNB SJL  GEO
ŠTVRTOK SJL HUV MAT BIO TSV
PIATOK GEO SJL ANJ MAT KNB
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK ANJ SJL MAT DEJ FYZ HUV
UTOROK MAT SJL ANJ TECH VYV TSVd  TSVch
STREDA KNB MAT GEO SJL OBN
ŠTVRTOK BIO MAT ANJ SJL INF  TSVch  TSVd
PIATOK KNB ANJ MAT SJL FYZ BIO
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK MAT SJL VYV TECH / SVP KNB FYZ
UTOROK CHEM SJL MAT ANJ / TAJ ANJ / TAJ TSVd  TSVch
STREDA MAT SJL SJL DEJ KNB  BIO
ŠTVRTOK MAT SJL ANJ / TAJ ANJ / TAJ HUV  TSVch  TSVd
PIATOK MAT ANJ / INF OBN BIO GEO ANJ / INF
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT BIO FYZ ANJ TSVd TSVch
UTOROK SJL ANJ / TAJ ANJ / TAJ MAT KNB TECH / INF
STREDA MAT CHEM SJL FYZ ANJ  TSVch  TSVd
ŠTVRTOK MAT SJL BIO GEO ANJ / TAJ  ANJ / TAJ  VYU
PIATOK MAT KNB SJL DEJ OBN SVP
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK MAT GEO OBN BIO SJL TSVd TSVch
UTOROK MAT KNB SJL DEJ ANJ TAJ
STREDA SJL MAT CHEM ANJ FYZ  TSVch  TSVd
ŠTVRTOK ANJ TAJ SJL MAT KNB  INF / VYU
PIATOK SJL DEJ CHEM MAT ANJ FYZ