Zadaj kľúčové slovo

Rozvrh tried

Rozvrhy hodín

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT TSV SJL KNB
UTOROK SJL MAT SJL PVO ANJ
STREDA  SJL  MAT  TSV  SJL KNB
ŠTVRTOK SJL MAT VYV VYV ANJ
PIATOK  SJL  MAT SJL HUV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL MAT SJL KNB ANJ
UTOROK SJL MAT SJL TSV HUV
STREDA  SJL  MAT SJL KNB ANJ
ŠTVRTOK SJL MAT PVO VYV VYV
PIATOK  SJL  MAT TSV SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT SJL PVO ANJ
UTOROK  SJL  MAT  TSV KNB SJL
STREDA SJL  MAT VYV VYV ANJ
ŠTVRTOK SJL MAT SJL PVO KNB
PIATOK  SJL  MAT SJL HUV TSV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL  MAT ANJ TSV PDA
UTOROK SJL MAT SJL PVC VYV
STREDA MAT SJL SJL ANJ KNB
ŠTVRTOK  SJL  MAT INF/ANJ TSV HUV
PIATOK MAT KNB ANJ/INF SJL VLA
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  SJL ANJ MAT VLA HUV
UTOROK  SJL PDA SJL INF/ANJ KNB
STREDA SJL ANJ/INF MAT TSV VLA KNB
ŠTVRTOK MAT PDA SJL PVC VYV
PIATOK SJL ANJ MAT TSV SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK  MAT GEG SJL ANJ INV/TSVd HUV
UTOROK SJL KNB ANJ MAT TSVch/THD VYV
STREDA BIO SJL MAT KNB THD/TSVd
ŠTVRTOK ANJ SJL MAT DEJ TSVch/INF
PIATOK MAT SJL GEG BIO ANJ
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL KNB MAT GEG THD/TSVd FYZ
UTOROK BIO MAT SJL ANJ TSVch/INF HUV
STREDA SJL KNB ANJ MAT INF/TSVd VYV
ŠTVRTOK MAT FYZ ANJ SJL TSVch/THD OBN
PIATOK  BIO DEJ MAT ANJ SJL
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK FYZ MAT GEG SJL BIO TSVch TSVd
UTOROK  ANJ SJL MAT HUV VYV KNB
STREDA MAT ANJ SJL OBN KNB TSVd TSVch
ŠTVRTOK FYZ ANJ SJL MAT BIO THD
PIATOK  DEJ MAT ANJ SJL INF
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK DEJ SJL  CHE MAT ANJ TSVch TSVd
UTOROK MAT ANJ SJL BIO KNB FYZ
STREDA SJL MAT CHE THD/INFd NEJ/ANJ TSVd TSVch
ŠTVRTOK GEG MAT KNB SJL ANJ INF/THDd
PIATOK NEJ/SJL BIO HUV MAT VYV OBN
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK ANJ BIO SJL KNB MAT FYZ
UTOROK SJL DEJ CHE MAT ANJ TSVch TSVd
STREDA ANJ SJL KNB MAT HUV INF/THDd
ŠTVRTOK MAT GEG CHE ANJ SJL TSVd TSVch
PIATOK MAT SJL OBN THD/INFd FYZ VYV
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
PONDELOK SJL MAT KNB CHE FYZ VYV
UTOROK ANJ SJL DEJ OBN MAT TSVch TSVd
STREDA MAT BIO SJL CHE ANJ KNB
ŠTVRTOK SJL ANJ GEG MAT FYZ TSVd TSVch
PIATOK ANJ MAT THD ANJ SJL DEJ