Zadaj kľúčové slovo

Učitelia MŠ

Mgr. art. Katarína Solovicová zástupkyňa r. š. pre MŠ solovicova@zsjanapavla.sk
Mgr. Lucia Koporcová triedna učiteľka koporcova@zsjanapavla.sk
Eva Slepčanová učiteľka slepcanova@zsjanapavla.sk
Mgr. Zuzana Lachová učiteľka lachova@zsjanapavla.sk