Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Darujte 2 % našej škole

  Ak chcete vedieť, ako boli použité peniaze v roku 2021 z Vašich 2 % a čo plánujeme robiť tento rok, podrobnejšie informácie sa dozviete TU.   V prípade, že sa rozhodnete podporiť rozvoj našej školy, tlačivo na poukázanie Vašich 2 % si nájdete v tejto prílohe 

Pomoc pre začlenené deti

Pomôžme počas pôstu deťom z Ukrajiny, ktoré sa začleňujú do našej školy. Viac informácií si nájdete TU

Zápis do 1. ročníka začína

  zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 12. – 18. apríla 2021   Zápis bude prebiehať elektronickou formou   Formulár pre zápis nájdete na stránke (bude spustený až 12. 4. 2021): zsjanapavla.edupage.org/register   V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo 0911 948 971.  Po […]

Virtuálne otvorenie dverí

Momentálna situácia nám nedovoľuje, aby sme sa stretli osobne, ale naše dvere sa otvárajú pre Vás i napriek všetkým obmedzeniam. Viac informácií si nájdete TU

Vyučovanie od 8. marca 2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, odporúčania krízového štábu mestskej časti Bratislava – Vajnory a po prerokovaní s Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskej arcidiecézy, riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II., Bratislava, rozhodla o neotvorení prezenčnej výučby od pondelka 8. marca 2021. Naďalej pokračuje dištančná výučba.   V prípade, že zákonný zástupca pracuje v kritickej infraštruktúre alebo […]