Zadaj kľúčové slovo

Čo potrebuje vaše dieťa do MŠ

Doklady:

 • Fotokópia karty poistenca – dieťaťa
 • Informácia o dieťati
 • Splnomocnenie o preberaní dieťaťa – vyplniť ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Evidenčný lístok dieťaťa

 

Osobné potreby

 • Prezuvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou, nie šľapky
 • Pyžamo – podpísané
 • Náhradné oblečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe, keď sa deti hrajú na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia gumáky a pláštenka
 • Vhodná obuv – pevná, pohodlná, nie šľapky
 • Hygienické potreby – 1 balenie papierových vreckoviek, 1 balenie vyťahovacích papierových vreckoviek, balenie vlhčených utierok, zubná pasta, kefka, hrebeň
 • Cvičný úbor – tričko, krátke nohavice, ponožky, obuv na cvičenie do telocvične alebo na šk. dvor, dievčatá môžu mať legíny. Oblečenie treba dať do vrecka do skrinky.

Nedávajte dieťaťu do MŠ žuvačky a cukríky, ani pri príležitosti narodenín a menín.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k výmene a učte ich, aby si poznali svoje veci.