Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Noc s Bibliou

Ak ste sa v piatok 20.10. 2017 boli večer prejsť po Vajnoroch a zablúdili ste aj k našej  škole, možno Vás prekvapilo svetlo v oknách. Nie, nebola to nezodpovednosť učiteľov či pani upratovačiek. Večerná škola opäť ožila vravou, smiechom a aj behaním detí. Bola to noc prežitá v škole a s Bibliou. Tento rok sa prihlásilo sa viac ako 30 detí. Preto sme […]

Milión detí sa modlí ruženec – 18. októbra

Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: […]

Prvý piatok v našej škole

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom sv. Margity M. Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. spoveď a sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Aj v našej škole sa snažíme začať prvý piatok mesiaca vždy  spoločnou sv. omšou, aby sme si takto uctili Božské Srdce. […]

Zodpovedne a bezpečne na internete

Na konci mesiaca september prišla medzi  rodičov a učiteľov do našej ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. detská psychologička pani Mgr. Mária Tóthová Šimčáková prednášať na tému Deti zodpovedne a bezpečne na internete. Priblížila nám, ako deti využívajú technológie a internet, k čomu by ich rodičia a učitelia v tomto smere mali viesť. Nemenej dôležitou bola tiež otázka kedy začať s „výchovou“ […]

Púť do Šaštína

V pondelok 25. septembra 2017 sme sa zúčastnili už na tradičnej púti cirkevných škôl bratislavskej arcidiecézy v Šaštíne. Spoločne s otcom arcibiskupom sme na sv. omši prosili Ducha Svätého o pomoc v novom školskom roku…