Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Čítame radi

Tento rok sa nám podarilo získať finančné prostriedky z projektu Čítame radi vyhláseného MŠVVaŠ SR, ktorým chceli podporiť čitateľskú gramotnosť detí. Vďaka tomu sa nám podarilo zakúpiť cca 80 rôznych titulov kníh, či už sú to detské knihy, mládežnícke knihy, rôzne encyklopédie, knihy s logickými úlohami a hádankami, … Knihy sme zaradili do našej tzv. […]

Premena školského ihriska

Toto leto prešlo naše školské ihrisko veľkou zmenou. Vďaka občianskemu združeniu VI GROUP a mnohým šikovným ľuďom máme ihrisko omnoho krajšie a predovšetkým viac využiteľné. Pribudla nová veľká preliezka, pohyblivá kladina, špeciálny kôš na hádzanie si lopty, rôzne lavičky a celé okolie bolo skrášlené rôznymi kvetinkami, živým plotom a trávnikom, všetko so zabudovaným zavlažením. Veď […]

Plán na mesiac október

Radi by ste vedeli, čo nás čaká najbližšie dni? Pozrite sa teda na naše plány 

Technika na našej škole

Technika na našej škole

V mesiaci september sme sa na hodinách Techniky zamerali na prácu s drevom. Žiaci si vyskúšali prácu s rôznym náradím, vyrábali hotely pre hmyz, či vypaľovali rôzne obrázky na varešky.  

Účelové cvičenie

Začiatok šk. roka  si žiaci II. stupňa spestrili účelovým cvičením. Prechádzkou v prírode a rôznymi športovými aktivitami načerpali energiu, potrebnú do ďalších mesiacov. Veď posúďte sami …  

Uvítanie sv. otca

Slovenskom prebehla správa – Svätý Otec príde na Slovensko. Potom prišiel mail, že naša škola – ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. dostala možnosť byť na letisku pri jeho príchode. Túto úžasnú možnosť využilo veľa rodín žiakov našej školy. Príchod na letisko, čakanie v odletovej hale a potom viac ako hodina v sektore priamo na pristávacej dráhe. No […]