Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Začiatok školského roka 2019/2020 v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci, máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy a to v pondelok, t.j. 2. septembra 2019. Program je v tento deň nasledovný: nástup do školy do 8:00 8:10 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole 9:15 príhovor riaditeľky školy k novému školskému roku 9:20 triedny aktív rodičov 1. […]

školská jedáleň – pozor zmena!!!

Z dôvodu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, sa menia podmienky v školskej jedálni, preto Vás prosíme o pozornosť. Žiaci dostali papierovú prihlášku s novými pokynmi. Prosím, venujte im pozornosť! Vzhľadom na nové podmienky v školskej jedálni, Vás prosíme vyplniť novú prihlášku pripojenú k pokynom a zaslať ju najneskôr do stredy 26. júna […]

záverečná akadémia

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na našu akadémiu z príležitosti končiaceho sa školského roka dňa 26. júna 2019 o 16:30 h v telocvični školy.

Dieťa života

Dňa 2. júna sme sa s piatimi žiakmi druhého ročníka  zúčastnili súťaže Červeného kríža: družstiev mladých zdravotníkov pod názvom Dieťa života, ktorá sa  konala pri príležitosti MDD. Súťaž prebiehala na rôznych stanovištiach, v ktorých bolo cieľom ošetrovanie a zachraňovanie ľudí pri rôznych úrazoch, ku ktorým patrila  resuscitácia. Absolvoval ju každý žiak, ktorý bol zapojený do tejto súťaže. Do […]

Klop, klop, klop…

Nech sa páči, poďte ďalej, tento zvuk neznamená len klopanie na dvere triedy, ale aj klopkanie paličiek a prácu šikovných ručičiek, ktoré sa  už kmitajú a svoje práce vytvárajú v krúžku „Paličkovanej čipky“ so šiestimi trpezlivými deťmi Ninkou, Nelkou, Lenkou, Svetlankou, Jakubom a Maxom. Začiatok bol ťažký, valec, paličky namotať, preložiť, prekrížiť, osnovný pár – vodiaci pár, pár za […]