Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

vstup do školy

Na základe odporúčaní MŠVVaŠ žiadame všetkých návštevníkov školy, vrátane rodičov, aby minimalizovali vstup do školy.   Ten je možný iba s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby, ktoré nájdete na http://www.zsjanapavla.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

začiatok školského roka 2020/2021

  Školský rok začína v stredu 2. septembra 2020.   Venujte prosím pozornosť organizačným pokynom: – opatrenia týkajúce sa nás všetkých vzhľadom na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19 žiadame Vás o ich dôsledné dodržiavanie   – plán výchovno-vzdelávacieho procesu na prvú polovicu septembra dozviete sa, ako to bude vyzerať v škole najbližšie dni   – […]

Organizačné pokyny platné od 15. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva bola od 15. júna 2020 upravená organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základnej škole: organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 15. júna 2020 vyhlásenie zákonného zástupcu

Nástup žiaka do základnej školy od 1. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. mája 2020 a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy zo dňa 25. mája 2020, otvárame od 1. júna 2020 základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka.   Aby sme zamedzili šíreniu nákazy COVID-19, je veľmi dôležité dodržiavať niekoľko opatrení, preto im prosím venujte náležitú pozornosť: organizácia a podmienky […]

Zápis do materskej školy

Postup pri podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2020/2021   Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 môžete podávať elektronicky v dňoch 11. – 15. mája 2020   Formulár pre podanie žiadostí nájdete na stránke (bude spustený až 11. mája 2020): https://moja.skolanawebe.sk/skola/msjanapavla ukážka stránky tu   V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte […]

Naša škola

Škola Jána Pavla Druhého, víta žiaka nového. Sú tu žiaci dobrí, Pánu Bohu verní.   Hoc sme škola neveľká, radosť je tu preveľká. Sídlime vo Vajnoroch, priatelíme sa na stupňoch oboch. Učitelia nás vedú k čestnosti a pán farár k svätosti. Aj patróna máme svätého: je to ZŠ Jána Pavla Druhého! Nie je predsa nikoho […]