Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vyhodnotenie zberu papiera

V mesiaci október prebiehal zber papiera. Zapojili sa do neho viacerí žiaci, čomu sa veľmi tešíme. V rámci vyhodnotenia tried: miesto získala trieda III. A – celkovo nazbierali 358 kg papiera, čo je v priemere 15 kg na jedného žiaka. Za odmenu strávia jeden určite super deň s pani učiteľkou triednou mimo školy. miesto získala […]

Jesenný matboj

V piatok 18. októbra 2019 a vo štvrtok 24. októbra 2019 sa zúčastnilo niekoľko našich žiakov 5. – 9. ročníka na jesennom matboji. Je to matematická súťaž 4-členných družstiev v rámci strategickej hry organizovaná spoločnosťou p-mat. Tento rok sa našim žiakom síce nepodarilo umiestniť sa na popredných miestach, ale i tak im všetkým ďakujeme za […]