Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Mc Donalds Cup 2019

V stredu 20. marca 2019 sa naši žiaci zúčastnili Mc Donalds Cup 2019 na Základnej škole Kalinčiakova v Bratislave a vo futbale obsadili krásne 2. miesto. Chlapcom gratulujeme ☺

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  V našej škole máme výborných recitátorov! Presvedčili sme sa o tom nielen v triednom  kole súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ale aj v rámci školského kola súťaže. Súťaž sa konala 20. 2 .2019. Súťažiacich bolo 35. Vyhodnotenie: Poézia I.kategória 1. Felix Alexander Maar 2. Sára Holúbeková 3. Miriam Grambličková II. kategória Marek […]

Matematická olympiáda – okresné kolo

Dňa 30. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Miško Haverlík z V. A sa umiestnil na krásnom 2. mieste. GRATULUJEME ☺

Testovanie 5 – 2018

26. októbra 2018 prebehlo Testovanie 5 – celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Celoslovenský priemer žiakov zo SJL bol 58, 4%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 77, 9%. Celoslovenský priemer žiakov z MAT bol 59, 3%; priemer žiakov našej školy z tohto predmetu bol 75,3%. […]

Pytagoriáda – školské kolo

V dňoch 12. – 13. decembra 2018 prebehlo v 3. – 8. ročníku školské kolo matematickej súťaže Pytagoriády, kde nešlo len o vedomosti, ale i o rýchlosť počítania. Žiaci boli veľmi šikovní a rýchli. Úspešní žiaci (10 a viac bodov): Kategória Meno súťažiaceho Body za úlohy Body za čas Celkové body P3 Filip Gero 12 […]

Jesenný Matboj

V dňoch 19. 10. 2018 a 9. 11. 2018 prebiehal Jesnný Matboj 2018 pre 5. – 9. ročník. Jedná sa o matematickú tímovú súťaž bratislavských základných škôl. Naši žiaci 5. ročníka v zložení Jozef Martinkovič, Pavol Uhlár, Michal Královič a Michal Haverlík obsadili krásne 2. miesto A žiaci 6. ročníka v zložení Matúš Hatina, Kristína […]