Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Pytagoriáda – školské kolo

V dňoch 12. – 13. decembra 2018 prebehlo v 3. – 8. ročníku školské kolo matematickej súťaže Pytagoriády, kde nešlo len o vedomosti, ale i o rýchlosť počítania. Žiaci boli veľmi šikovní a rýchli. Úspešní žiaci (10 a viac bodov): Kategória Meno súťažiaceho Body za úlohy Body za čas Celkové body P3 Filip Gero 12 […]

Jesenný Matboj

V dňoch 19. 10. 2018 a 9. 11. 2018 prebiehal Jesnný Matboj 2018 pre 5. – 9. ročník. Jedná sa o matematickú tímovú súťaž bratislavských základných škôl. Naši žiaci 5. ročníka v zložení Jozef Martinkovič, Pavol Uhlár, Michal Královič a Michal Haverlík obsadili krásne 2. miesto A žiaci 6. ročníka v zložení Matúš Hatina, Kristína […]

Matematická olympiáda – obvodné kolo

17. apríla 2018 prebehlo obvodné kolo matematickej olympiády a Michal Cidorík VIII. A sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii. Gratulujeme!

Testovanie 9

21. marca 2018 prebehlo na slovensku testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pod názvom Testovanie 9. Celkový priemer našich deviatakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra bol 69, 7 %, zatiaľ čo celoslovenský priemer bol 63 %. Celkový priemer našich deviatakov z predmetu matematika bol 60,3 %, zatiaľ čo […]

Pikopretek

Dňa 10. mája 2018 sa zúčastnili naši piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci matematicko-športovej súťaže Pikopretek. Súťaž prebieha v 4-členných družstvách v prírode Železnej studienky. Deti plnia zaujímavé matematické, logické a športové úlohy na rôznych stanovištiach, pričom prechádzajú zaujímavým príbehom ako hlavní hrdinovia. V každej kategórii sa zúčastnilo približne 30 družstiev. Naši piataci skončili na 14. […]

Stolno-tenisový turnaj o putovný pohár Jána Pavla II.

Dňa 26. apríla 2018 prebehol na našej škole znovuobnovený tradičný turnaj bratislavských cirkevných škôl o Putovný pohár Jána Pavla II. V súťaži škôl 1. miesto: Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 2. miesto: Spojená škola de La Salle, Čahtická 3. miesto: ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská   V súťaži jednotlivcov chlapci: 1.miesto:  Bystrický, […]