Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Testovanie 9

Dňa 3. apríla 2019 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Celoslovenský priemer žiakov zo SJL bol 63 %, priemer žiakov našej školy 70 %. Celoslovenský priemer žiakov z MAT bol 62 %, priemer žiakov našej školy 72 %. Veľmi pekné výsledky dosiahli: Michal Cidorík – MAT – […]

IQ olympiáda – vyhodnotenie

10. – 12. apríla prebehlo školské kolo IQ olympiády Na prvých troch miestach skončili: 1.Michal Cidorík IX. A celkovo sa umiestnil na 53. mieste zo 788 účastníkov v rámci bratislavského kraja a na 325. mieste z 11 309 účastníkov v rámci Slovenska 2. – 3. Samuel Schultz VII. A a Samuel Slezák VIII. A celkovo […]

Pytagoriáda – okresné kolo

V dňoch 26. – 27. marca 2019 prebehlo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom samozrejme nechýbali ani naši žiaci. Michal Haverlík V. A a Samuel Slezák VIII. A sa umiestnili na 2. mieste vo svojich kategóriách. A ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Filip Gero III. A, Richard Bebjak IV. B a Alexandra Košíková V. A. Všetkým srdečne […]

Mc Donalds Cup 2019

V stredu 20. marca 2019 sa naši žiaci zúčastnili Mc Donalds Cup 2019 na Základnej škole Kalinčiakova v Bratislave a vo futbale obsadili krásne 2. miesto. Chlapcom gratulujeme ☺

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  V našej škole máme výborných recitátorov! Presvedčili sme sa o tom nielen v triednom  kole súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ale aj v rámci školského kola súťaže. Súťaž sa konala 20. 2 .2019. Súťažiacich bolo 35. Vyhodnotenie: Poézia I.kategória 1. Felix Alexander Maar 2. Sára Holúbeková 3. Miriam Grambličková II. kategória Marek […]

Matematická olympiáda – okresné kolo

Dňa 30. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Miško Haverlík z V. A sa umiestnil na krásnom 2. mieste. GRATULUJEME ☺