Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

  20. marca 2024 prebiehalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho i naše dve žiačky, ktoré postúpili zo školského kola.  Zuzka Gerová III. A dosiahla krásne 3. miesto  […]

a Slovo bolo u Boha

a Slovo bolo u Boha

  “ a Slovo bolo u Boha“ je nie len citát z Biblie, ale i názov recitačnej a výtvarnej súťaže, ktorej jedným z hlavných cieľov je spoznávať krásu kresťanskej literatúry […]

Pikopretek

31. mája 2023 prebiehal Pikopretek. Je to športovo-matematická súťaž 4-členných družstiev bratislavských škôl, ktorá prebieha na Železnej Studničke. Naši žiaci tam určite nechýbali. družstvo deviatakov pod názvom Apačy dosiahli 1. […]

Testovanie 9

22. marca 2023 prebiehalo celoslovenské Testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky slovenský jazyk a literatúra priemer žiakov našej školy: 71,2 % celoslovenský priemer: 58,7 % matematika […]

Biologická olympiáda – krajské kolo

16. mája 2023 prebehlo krajské kolo biologickej olympiády a bola tam i naša žiačka kategória Botanika 8. miesto – Marianna Sekerešová   srdečne gratulujeme ☺

Biologická olympiáda – okresné kolo

13. apríla 2023 prebehlo okresné kolo biologickej olympiády a boli tam i naši žiaci    kategória Botanika 2. miesto  – Marianna Sekerešová  5.miesto – Marek Cidorík   kategória Zoológia 4. […]