Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

Krúžková činnosť začne od októbra 2017. Potom bude prístupný i rozvrh krúžkovej činnosti.