Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

I.B utorok 13:30 – 15:00

II.A streda 13:30 – 15:00

utorok 16:00 – 17:30

III. A  štvrtok 13:30 – 15:00

Činnosť krúžkov sa prispôsobuje aktuálnej situácii.