Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

Ponuka krúžkov pre školský rok 2018/2019 bude k dispozícii v septembri.

Krúžková činnosť začne v októbri 2018.