Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

Krúžková činnosť začína od pondelka 30. septembra 2019.

Ostatné krúžky, ktoré boli v ponuke, sa pre malý záujem neotvárajú.