Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

Aktuálnu ponuku krúžkov pre školský rok 2019/2020 spolu s prihláškami dostanú žiaci v septembri. Krúžková činnosť začína od októbra 2019.

Krúžková činnosť začína od pondelka 1. októbra 2018.

Krúžok Atletika začína 23. októbra 2018.