Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

II.A utorok 14:00 – 15:30

pondelok a streda 7:00 – 7:45

I. A a II.A streda 14:00 – 15:30

tretaici štvrtok 13:30 – 15:00

utorok a štvrtok 7:00 – 7:45

streda 16:00 – 17:30

pondelok a utorok 14:15 – 15:45

Činnosť krúžkov sa prispôsobuje aktuálnej situácii.