Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

pondelok a streda 7:00 – 7:45

I. A  streda 14:00 – 15:30

tretaici štvrtok 13:30 – 15:00

utorok a štvrtok 7:00 – 7:45

štvrtok 16:00 – 17:30

Činnosť krúžkov sa prispôsobuje aktuálnej situácii.