Zadaj kľúčové slovo

ROZVRH HODÍN PRE KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

štvrtok 14:00 – 15:30

pondelok 14:00 – 15:30

streda 16:00 – 17:30

utorok a štvrtok 7:00 – 7:45

utorok 14:15 – 15:15

utorok 16:00 – 17:30
štvrtok 16:00 – 17:30

Ostatné krúžky sa pre tento školský rok z dôvodu malého záujmu žiakov neotvárajú.