Zadaj kľúčové slovo

Rodičovské spoločenstvo

Členovia rodičovského spoločenstva (zástupcovia jednotlivých tried):

I.A        Martina Schilerová
II.A       Vlastimil Maar
III.A      Keratová Silvia
IV. A     Vlastimil Maar
IV. B     Jana Grambličková
V. A      Kristína Gerová
VI. A     Adriana Hatinová
VII. A    Danica Zemanová
VIII. A  Viera Slezáková
IX. A    Janka Rajnohová

      Prehľad príjmov a výdavkov RS v školskom roku 2017/2018
Počiatočný stav pokladne 2017/2018 3588,60
príjem – rodičovský príspevok 6295,00
príjem – časopis Rebrík od žiakov 1107,00
duch obnova 204,00
Komparo, Matboj 211,70
karneval, Vianoce 84,23
ovocie Boni fructi 148,18
poistenie úrazové Profi 277,04
cestovné súťaž, štartovné 335,58
exkurzia Sereď 110,00
príspevok do Švp + zdravotník 360,00
príspevok na knihy a výlety 2200,00
príspevok na lyžiarsky výcvik 200,00
súťaž Slávik, sladkosti na zápis 49,00
exkurzia Viedeň 52,80
príspevok do Občianskeho združenia školy 100,00
Deň detí 272,71
Jedálenské stoly a stoličky  3350,00
celkom príjem , výdaj 7402,00 7955,24
 Konečný stav k 31. 08. 2018  3035,36