Zadaj kľúčové slovo

Rodičovské spoločenstvo

Členovia rodičovského spoločenstva (zástupcovia jednotlivých tried):

I.A        Martina Bieliková

II.A     Šárka Jánošíková

III. A   Katarína Sroková Kubovičová

IV. A     Michal Duška

IV.B    …

V. A      Martina Hilbertová Štepianská

VI. A   Martina Schillerová

VII. A   Matej Ottava

VIII. A   Miroslava Farkašová

IX. A   Martina Schillerová

IX. B   Jana Grambličková

 

rodičovské spoločenstvo – 27. septembra 2022

      Prehľad príjmov a výdavkov RS v školskom roku 2020/2021
Počiatočný stav pokladne 2019/2020 3837,30
príjem – rodičovský príspevok 440,00
poistenie úrazové Profi 313,20
ovocie Boni fructi 210,21
Komparo 52,50
cestovné súťaž, štartovné 8,10
príspevok na knihy a výlety 1095,00
Deň detí 286,15
celkom príjem , výdaj 440,00 1965,16
Konečný stav k 31. 08. 2021 2312,14