Zadaj kľúčové slovo

Rodičovské spoločenstvo

Členovia rodičovského spoločenstva (zástupcovia jednotlivých tried):

I.A        Irena Šujanová
II.A       Martina Schilerová
III.A     Vlastimil Maar
IV. A     Silvia Keratová
V. A      Vlastimil Maar
V. B      Jana Grambličková
VI. A     Kristína Gerová
VII. A    Adriana Hatinová
VIII. A  Danica Zemanová
IX. A     Viera Slezáková

      Prehľad príjmov a výdavkov RS v školskom roku 2018/2019
Počiatočný stav pokladne 2018/2019 3035,36
príjem – rodičovský príspevok 6070,00
príjem – fašiangová zábava 1400,00
duch obnova 108,00
Komparo, Matboj 201,90
Červený kríž – kurz 1. pomoci 191,00
ovocie Boni fructi 174,40
poistenie úrazové Profi 281,68
cestovné súťaž, štartovné 244,00
Exkurzia Modra 138,00
príspevok do Švp 415,00
príspevok na knihy a výlety 2040,00
príspevok na lyžiarsky výcvik 200,00
súťaž Hviezdoslavov Kubín 49,48
exkurzia Múzeum dopravy 69,00
Sľuk – autobus pre I. stupeň 300,00
Deň detí + kvety 265,00
stolnotenisové stoly vonkajší + 2 vnútorné  1376,98
celkom príjem , výdaj 7470,00 6054,44
 Konečný stav k 31. 08. 2019  4450,92