Zadaj kľúčové slovo

Rodičovské spoločenstvo

Členovia rodičovského spoločenstva (zástupcovia jednotlivých tried):

I.A          Marek Sihelský
II.A         Zuzana Bošeľová
II.B         Linda Dundová
III. A       Zuzana Habalová
IV. A       Tatiana Pallayová
IV. B       Katarína Gaplovská
V. A        Monika Španová
VI. A       Elena Martinkovičová
VII. A      Miroslava Bošková
VIII. A     Katarína Feketeová
IX. A       Danica    Zemanová

      Prehľad príjmov a výdavkov RS v školskom roku 2016/2017
Počiatočný stav pokladne 2016/2017 3077,40
príjem – rodičovský príspevok 6455,00
príjem – rodičovská zábava1064,38
poistenie úrazové Profi 275,02
duch obnova 200,00
Komparo, Matboj 133,50
karneval, Vianoce 92,48
ovocie Boni fructi 170,16
exkurzia Sihoť, Rusovce – príspevok 307,84
cestovné súťaž, štartovné 204,35
odmeny za súťaže 189,63
príspevok do Švp + zdravotník 405,00
príspevok na knihy a výlety 1944,00
príspevok na lyžiarsky výcvik 200,00
siete na futbalové bránky 134,20
Mikuláš 449,00
príspevok do Občianskeho združenia školy 500,00
Deň detí 272,00
 kvety učiteľom  168,60
školské pomôcky – modely ľud. org., kostrička 255,40
 príspevok na časopis Rebrík (očakávané vrátenie 9/17)  1107,00
 celkom príjem , výdaj  7519,38  7008,18
 Konečný stav k 1.9.2016  3588,60