Zadaj kľúčové slovo

Rodičovské spoločenstvo

Členovia rodičovského spoločenstva (zástupcovia jednotlivých tried):

I.A        Šárka Jánošíková

II.A       Katarína Sroková Kubovičová

III. A     Zuzana Adamová

III.B     Zuzana Bošeľová

IV. A     Linda Dundová

V. A      Martina Schillerová

VI. A     Matej Ottava

VII. A   Miroslava Farkašová

VIII. A   Martina Schillerová

VIII. B   Jana Grambličková

IX. A     Michaela Uhlárová

 

rodičovské spoločenstvo – 27. septembra 2022

      Prehľad príjmov a výdavkov RS v školskom roku 2020/2021
Počiatočný stav pokladne 2019/2020 3837,30
príjem – rodičovský príspevok 440,00
poistenie úrazové Profi 313,20
ovocie Boni fructi 210,21
Komparo 52,50
cestovné súťaž, štartovné 8,10
príspevok na knihy a výlety 1095,00
Deň detí 286,15
celkom príjem , výdaj 440,00 1965,16
Konečný stav k 31. 08. 2021 2312,14