Zadaj kľúčové slovo

Rodičovské spoločenstvo

Členovia rodičovského spoločenstva (zástupcovia jednotlivých tried):

I.A        Katarína Kubovičová

II.A       Katarína Gaplovská

II. B      Zuzana Bošeľová

III.A     Irena Šujanová

IV. A     Martina Schillerová

V. A      Jaroslav Mráz

VI. A     Miroslava Farkašová

VII. A    Martina Schillerová

VII. B    Jana Grambličková

VIII. A  Kristína Gerová

IX. A     Erika Varšová

      Prehľad príjmov a výdavkov RS v školskom roku 2020/2021
Počiatočný stav pokladne 2019/2020 3837,30
príjem – rodičovský príspevok 440,00
poistenie úrazové Profi 313,20
ovocie Boni fructi 210,21
Komparo 52,50
cestovné súťaž, štartovné 8,10
príspevok na knihy a výlety 1095,00
Deň detí 286,15
celkom príjem , výdaj 440,00 1965,16
Konečný stav k 31. 08. 2021 2312,14