Zadaj kľúčové slovo

Rodičovské spoločenstvo

Členovia rodičovského spoločenstva (zástupcovia jednotlivých tried):

I.A          Marek Sihelský
II.A         Zuzana Bošeľová
II.B         Linda Dundová
III. A       Zuzana Habalová
IV. A       Tatiana Pallayová
IV. B       Katarína Gaplovská
V. A        Monika Španová
VI. A       Elena Martinkovičová
VII. A      Miroslava Bošková
VIII. A     Katarína Feketeová
IX. A       Danica    Zemanová

      Prehľad príjmov a výdavkov RS v školskom roku 2015/2016
Počiatočný stav pokladne 2014/2015 3041,19
príjem – rodičovský príspevok 6030,00
príjem – rodičovská zábava 1019,00
poistenie úrazové Školák 311,78
duch obnova 200,00
Komparo 54,00
karneval, Vianoce 160,45
ovocie Boni fructi 202,53
exkurzia Skalica príspevok 160,00
cestovné súťaž, štartovné 359,95
odmeny 165,27
príspevok do Švp + zdravotník 600,00
príspevok na knihy a výlety 2025,00
príspevok na lyžiarsky výcvik 200,00
stoličky pre učiteľov – dar 662,40
Mikuláš, Deň detí 1111,41
príspevok školská jedáleň 500,00
príspevok na časopis Mudrland 300,00
celkom príjem , výdaj 7049,00 7012,79
Konečný stav k 1.9.2016 3077,40