Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Dve percentá

Dve percentá – informácie

Vianoce

Pokoj betlehemskej noci nech naplní Vaše srdcia, radosť pastierov z dobrej zvesti, nech Vás nikdy neopustí, nech vždy dokážete žasnúť nad Božími zázrakmi a nech Vás žehná a sprevádza Boh, ktorý sa z lásky k nám stal človekom. Požehnané vianočné sviatky praje Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.  

Vianočný bazár

Srdečne pozývame všetkých na náš tradičný vianočný bazár. Podrobnejšie info nájdete v plagátiku: vianočný bazár

Divadlo MaKiLe

Snehuliačky Mili a Lili nám počas našej prípravy na advent do škôlky priniesli trošku zimy a sneženia. Ukázali nám to, o čom Vianoce teda vôbec nie sú…ukázali nám, aké je dôležité vyhnúť sa stresu a dokonalým prípravám, pretože najdôležitejšie a najkrajšie na vianočných sviatkoch je predsa to, že sme SPOLU s našimi milovanými.

Lezecká stena

Naša škôlka zorganizovala kurz lezenia v K2, kde si deti mohli vyskúšať lezeckú stenu. Pre deti to bolo veľkým obohatením. Týmto chceme poďakovať Happy Kids, no najmä inštruktorke, že sa celý týždeň venovala deťom, z ktorých možno raz vyrastú lezci.