Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Tablo

Tento rok sme sa rozhodli urobiť aj stabilné tablo pre našu Vajnorskú Materskú školu. Na jeho výrobe sa podieľali aj naše deti. Biely základ si maľovali samy počas ranných hier v triede. A šikovné ruky mladej Vajnoráčky Veroniky namaľovali Vajnorské ornamenty ako rám tabla. Ďakujeme Veronike a tešíme sa, že od teraz už všetci škôlkari, ktorí od nás […]

Medzinárodný deň detí v materskej škole

Tohtoročný MDD bol v našej škôlke opäť raz nezabudnuteľný. Pani učiteľky z našej škôlky sa realizovali naplno a pripravili program plný zábavy, hier, súťaží a zaujímavých aktivít. Deti ráno čakala trieda plná balónov. Vonku nám navyše svietilo slniečko, a tak sme vonku maľovali, súťažili a zabávali sa. Deti mali prejsť cez prekážkovú dráhu, mohli si vyrobiť náramok z koráliek, vyzdobili si svoje […]

Školský dvor v materskej škole

Tento rok sme sa rozhodli zveľadiť náš škôlkarsky dvor. Dali sme vyrobiť lavičky pre deti ku záhradnému domčeku. Lavičky si deti vedia samy prenášať pretože majú optimálnu veľkosť aj váhu pre detské rúčky.  Deti hneď vymysleli hry, v ktorých ich použijú. Najväčší úspech zatiaľ majú pri Talianskej pizzerii v záhradnom domčeku, kde vás čašníci usadia aj predstavia […]

Zápis do materskej školy začína

Postup pri podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa   Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 môžete podávať elektronicky v dňoch 10. – 16. mája 2021   Formulár pre podanie žiadostí nájdete na stránke (bude spustený až 10. mája 2021): zsjanapavla.edupage.org/register   V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo 0903 982 384. Po […]