Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do materskej školy začína

Postup pri podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa   Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 môžete podávať elektronicky v dňoch 10. – 16. mája 2021   Formulár pre podanie žiadostí nájdete na stránke (bude spustený až 10. mája 2021): zsjanapavla.edupage.org/register   V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo 0903 982 384. Po […]

Zápis do 1. ročníka začína

  zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 12. – 18. apríla 2021   Zápis bude prebiehať elektronickou formou   Formulár pre zápis nájdete na stránke (bude spustený až 12. 4. 2021): zsjanapavla.edupage.org/register   V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo 0911 948 971.  Po […]