Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Hlboká

Síce nám už skončil mesiac Panny Márie, ale ani to nás neodradilo od stretnutia sa s našom drahou Matičkou na Hlbokej. Deti si tak mohli užívať krásu prírody, spev vtáčikov, či nejakú tu svoju maškrtu. Tento deň bol pre deti veľkým požehnaním, keď sme sa na konci spoločne pomodlili a prosili o požehnanie pre celú […]

Hurá, dnes máme sviatok!

Takéto krásne slová vychádzali s detských úst, pri príležitosti sviatku MDD. Tento deň bol pre deti veľmi obohacujúci, pretože pre deti si pripravili program naši rodičia. Nešlo tak o odmeny, ako o to, že tento deň si vychutnali  v športovom duchu, kde boli pre deti prichystané športové súťaže. Každé jedno dieťa po splnení úloh získalo  čokoládovú medailu. Taktiež pre […]

BIOFARMA

Jedného krásneho dňa sme spolu s deťmi navštívili BIOFARMU, kde nám bača poukazoval, aké zvieratká na takej biofarme majú. Najkrajším zážitkom, bolo pre deti jazda na koči, kde nás ťahal koník Micka. Ďakujeme za krásny zážitok, ktorý sme na biofarme mohli zažiť.

Dopravný deň  v škôlke

Zelená, oranžová, červená… STÁŤ! Celotýždňovou témou bola dopravná výchova. Rozprávali sme sa o tom, ako to na takej ceste chodí, po ktorej ceste chodia autá, cyklisti, po ktorej chodci. Jedného dňa sme sa spoločne vybrali na Jurskú cestu, kde sme si mohli vyšantiť a vyskúšať naše dopravné prostriedky: bicykel, kolobežky, kolieskové korčule.  Deťom sa tento deň veľmi […]

Vďaka, mamka

Je máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája aj sviatok Deň matiek. Pre naše maminky sme si  pripravili krásny program, kde sme im mohli vyjadriť vďaku za všetko, čo pre nás robia. Program sa niesol v duchu básničiek, pesničiek,  no nechýbal aj tanec. Deti pre svoje mamičky pripravili niekoľko darčekov, ktoré im z lásky darovali. Týmto […]

Včelárstvo Dedinský

Spolu s deťmi sme sa vybrali na  exkurziu k včelám. Pre deti to bola výnimočná akcia, keďže nám ujo včelár ukázal, ako sa taký medík vyrába.  Pri návšteve sme mali ochutnávku viacerých druhov medu. Každé jedno dieťa malo možnosť si vyrobiť sviečku z včelieho vosku. Najväčším obohatením pre deti bola ukážka práce včiel. Taktiež sme si […]