Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Školenie Sindelar

Učiteľky z našej MŠ sa zúčastnili školenia Sindelar pod vedením Petry Arslan Šinkovej, ktorá nám sprostredkovala prvý, druhý a tretí modul metodiky p. profesorky Sindelar. Seminár sa venoval deficitom čiastkových funkcií ako príčine učenia a správania. Učiteľky si vyskúšali aj diagnostiku týchto deficitov v našej Materskej škole.  Školenie bolo pre učiteľky veľkým prínosom hlavne pri riešení problémov detí […]

Dopadová plocha pod preliezačky

Pod preliezačkami v našej MŠ sme mali trávnik. Avšak, častým skákaním a  behaním sa znehodnotil, a vznikla nám veľká plocha suchej hliny, ktorá sa v dažďových dňoch premenila na blato. Tým pádom preliezačky boli v takých dňoch nepoužiteľné.  Dopadová plocha, ktorá už bola akútna, nám celý problém vyriešila.

Začiatok školského roka 2019/2020 v materskej škole

Vážení rodičia, milí žiaci, máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy v pondelok, t.j. 2. septembra 2019. Program je v tento deň nasledovný: nástup do školy do 8:00   8:10 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole   MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ 02.09. 2019   od 7.00 h  do 16.30 h   […]

Hlboká

Síce nám už skončil mesiac Panny Márie, ale ani to nás neodradilo od stretnutia sa s našom drahou Matičkou na Hlbokej. Deti si tak mohli užívať krásu prírody, spev vtáčikov, či nejakú tu svoju maškrtu. Tento deň bol pre deti veľkým požehnaním, keď sme sa na konci spoločne pomodlili a prosili o požehnanie pre celú […]

Hurá, dnes máme sviatok!

Takéto krásne slová vychádzali s detských úst, pri príležitosti sviatku MDD. Tento deň bol pre deti veľmi obohacujúci, pretože pre deti si pripravili program naši rodičia. Nešlo tak o odmeny, ako o to, že tento deň si vychutnali  v športovom duchu, kde boli pre deti prichystané športové súťaže. Každé jedno dieťa po splnení úloh získalo  čokoládovú medailu. Taktiež pre […]

BIOFARMA

Jedného krásneho dňa sme spolu s deťmi navštívili BIOFARMU, kde nám bača poukazoval, aké zvieratká na takej biofarme majú. Najkrajším zážitkom, bolo pre deti jazda na koči, kde nás ťahal koník Micka. Ďakujeme za krásny zážitok, ktorý sme na biofarme mohli zažiť.