Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

školská jedáleň – pozor zmena!!!

Z dôvodu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, sa menia podmienky v školskej jedálni, preto Vás prosíme o pozornosť. Žiaci dostali papierovú prihlášku s novými pokynmi. Prosím, venujte im pozornosť! Vzhľadom na nové podmienky v školskej jedálni, Vás prosíme vyplniť novú prihlášku pripojenú k pokynom a zaslať ju najneskôr do stredy 26. júna […]