Zadaj kľúčové slovo

O materskej škole

Naša materská škola sv. Jána Pavla II. je súčasťou ZŠ. Vznikla v roku 2012, keď ju slávnostne vysvätil Mons. Stanislav Zvolenský.
Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Priestory MŠ sú prispôsobené podmienkam pre predškolské zariadenie. Máme dve triedy Zelenú a Modrú, ktoré slúžia ako herňa a nábytok v nich zodpovedá veku a potrebám detí, ktorý je rozdelený do hracích centier. Časť triedy slúži zároveň aj ako spálňa. Triedy sú vybavené modernými učebnými a didaktickými pomôckami.
Sociálne zariadenie a šatňa sú pre obe triedy spoločné a nachádzajú sa na prízemí MŠ.
Školský dvor je bezpečný, priestranný pre pohyb aj hry, ktoré sa realizujú na nových preliezkach a súčasťou je aj  pieskovisko na rozvoj tvorivosti.
Stravu poskytujeme v jedálni, ktorá je súčasťou MŠ. Je zabezpečovaná zo školskej jedálne ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej.

Okrem podpory osobnostného rozvoja detí, ich schopností a zručností sa snažíme aj o duchovný rozvoj v náväznosti na rodinu za pomoci nášho duchovného otca.