Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Sviatok sv. Mikuláša

„Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša saJ“ …a veru sme to aj dodržali. Najmä tým najmenším už od rána svietili očká a nedočkavo čakali na sv. Mikuláša. Zaspievali, zarecitovali a anjeliky ich obdarovali sladkými balíčkami. V tento deň k nám zavítal aj vzácny hosť, pán Martin Hunčár, ktorý je spisovateľom a už niekoľko rokov   robí v bratislavských školách besedy na […]

Noc s Bibliou

Z piatka 2.12. na sobotu 3.12. 2016 sa uskutočnila už tretia Noc s Bibliou. Vlani to bolo počas pôstneho obdobia s témou Veľkonočného trojdnia a preto tento rok padla voľba na adventné obdobie. Bdenie, obrátenie, nádej a radosť boli témy tohtoročného stretnutia nad Svätým písmom. Záverom každej časti bola tvorba vlastného adventného venca, do ktorého si žiaci zapisovali to, čo […]

Posvätenie adventných vencov

27. novembra 2016 sa na adventnom venci rozhorela prvá svieca, a preto chcem i my prežívať dni adventu v Božej blízkosti. Tú nám budú pripomínať v triedach adventné vence, ktoré nám posvätil otec Jozef počas dnešného vyučovania. Zeleň na adventnom venci nám má pripomínať nepominuteľnosť života, ktorý nám Boh daroval vtelením svojho Syna. Svetlo adventného […]

Spomienka za našich zosnulých

Návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch a ich zdobenie kvetmi, spomienky na tých, čo už nie sú medzi nami, tradične charakterizujú prvé novembrové dni. Po sv. omši, ktorú mávame na prvý piatok v mesiaci, sme sa aj my boli pomodliť na cintoríne za našich zosnulých.

Misijný týždeň

Tento cirkevný rok je zasvätený milosrdenstvu. Svätý otec František povedal: „Misie sú dielom milosrdenstva.“ Naša škola  pri príležitosti Misijnej nedele, ktorá bola 23.10.2016, sa rozhodla duchovne prepojiť s touto myšlienkou. Od 21.10.2016 do 27.10. 2016 bol   v našej škole vyhlásený misijný týždeň. Každým dňom sme si na misie a misionárov sveta spomínali, či už pri rannej modlitbe […]