Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

termín podávania prihlášok na stredné školy

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. januára 2021, sa prihlášky na všetky odbory stredných škôl podávajú  počas školského roka 2020/2021 do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy. Viac informácií týkajúcich sa termínov súvisiacich so strednými školami (prijímačky, …), nájdete na našom webe v sekcii „výchovný poradca“  

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ohľadom koronavírusu usmernenie č. 3: usmernenie 3

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ohľadom koronavírusu usmernenie č. 2:  usmernenie 2

Škola v prírode – cesta pokračuje

Keďže nám už bolo dlho v autobuse, dali sme si prestávku. Ale už sme vyrazili ďalej. Do školy by sme mali prísť 16:45.

Škola v prírode – cesta domov

Krátko po 12-tej sme vyrazili domov. Predpokladaný čas príchodu je približne 16:00. Tešíme sa na Vás ☺