Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Voľné pracovné miesto

Hľadáme  upratovačku na dohodu, nástup od septembra 2018 . Viac informácií v kancelárii školy alebo na tel.čísle 0911 948 971.

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia, nakoľko je predpoklad, že od 1. apríla 2018 sa už budú žiaci stravovať v našej jedálni, p Čechovičová, vedúca školskej jedálne Osloboditeľská 1, prosím o spoluprácu pri ukončení stravovania v ich jedálni a to nasledovne: Žiaci v týchto dňoch dostávajú šeky na mesiac marec. Tieto šeky je nutné vyplatiť do konca februára, najneskôr do 2. 3. 2018. Ak […]

Požehnané Vianoce

Vianočná radosť, ktorá sprevádza Ježišov príchod na svet, nech je prejavom jeho života, pokoja a lásky v našich srdciach. Milostiplné a radostné vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2018.

Zodpovedne a bezpečne na internete

Na konci mesiaca september prišla medzi  rodičov a učiteľov do našej ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. detská psychologička pani Mgr. Mária Tóthová Šimčáková prednášať na tému Deti zodpovedne a bezpečne na internete. Priblížila nám, ako deti využívajú technológie a internet, k čomu by ich rodičia a učitelia v tomto smere mali viesť. Nemenej dôležitou bola tiež otázka kedy začať s „výchovou“ […]