Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Jesenný Matboj

V dňoch 19. 10. 2018 a 9. 11. 2018 prebiehal Jesnný Matboj 2018 pre 5. – 9. ročník. Jedná sa o matematickú tímovú súťaž bratislavských základných škôl. Naši žiaci 5. ročníka v zložení Jozef Martinkovič, Pavol Uhlár, Michal Královič a Michal Haverlík obsadili krásne 2. miesto A žiaci 6. ročníka v zložení Matúš Hatina, Kristína […]

prihláška do jedálne na šk. rok 2018-2019

Prihlášku na stravovanie do našej školskej jedálne pre školský rok 2018/2019 si môžete stiahnuť tu: pihlaska strava  Prihlášku si podávajú iba tí záujemci, ktorí sa doteraz nestravovali.

Labyrint prísloví

14. mája 2018 sme sa s niektorými piatakmi a deviatakmi vybrali do divadla LUDUS hľadať múdrosť pomocou prísloví. Bádanie v jaskyni bolo veľmi zaujímavé, poučné a niekedy i úsmevné…