Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Lezecká stena

Naša škôlka zorganizovala kurz lezenia v K2, kde si deti vyskúšali lezeckú stenu. Pre deti to bolo veľkým obohatením, keďže tento kurz sme absolvovali po prvýkrát. Týmto chceme poďakovať Happy Kids, že sa celý týždeň venovali deťom, z ktorých možno raz vyrastú lezci.    

Vianočný bazár

Aj tento rok sa nám 14. decembra 2018 zaplnili chodby našej školy rôznymi predajnými stánkami, aby sme sa vzájomne potešili z našich výrobkov a zároveň niekomu pomohli. Výťažok z tohto bazáru (20 % z predaja každej triedy), čo spolu tvorí 393 eur, poputuje pre „Úsmev pre Ekvádor“. Ďakujeme za Vašu podporu.

Jesenný Matboj

V dňoch 19. 10. 2018 a 9. 11. 2018 prebiehal Jesnný Matboj 2018 pre 5. – 9. ročník. Jedná sa o matematickú tímovú súťaž bratislavských základných škôl. Naši žiaci 5. ročníka v zložení Jozef Martinkovič, Pavol Uhlár, Michal Královič a Michal Haverlík obsadili krásne 2. miesto A žiaci 6. ročníka v zložení Matúš Hatina, Kristína […]