Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Darujme úsmev

V nedeľu si na adventnom venci zapálime už prvú sviecu. Advent je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom si pripomíname príchod Božieho syna medzi nás ľudí. Je aj časom stíšenia sa, osobnej modlitby a pomocou iným. A práve v našom okolí máme veľa tých, ktorí potrebujú nejakú tú pomoc. Preto my nebudeme zaháľať a potešíme rovesníkov našich žiakov, čiže […]

Školskí anjeli

Počas adventu máme školu plnú anjelov. Na začiatku tohto obdobia si každý žiak losuje meno iného žiaka našej školy a počas celého adventného obdobia sa bude za neho modliť. Posledný deň pred vianočnými prázdninami (piatok 20. decembra 2019) bude odhaľovanie školských anjelov – „anjel“ sa stretne so svojim zverencom, aby zistil, koho sprevádzal svojimi modlitbami […]

Čo nás čaká v septembri

Chcete vedieť čo nás asi čaká v septembri? Tak môžete nazrieť do našich plánov: September