Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Akadémia

Vážení rodičia a priatelia školy! Dňa 22. júna 2017 (štvrtok) o 16:30 h Vás pozývame na koncoročnú akadémiu našej školy. Akadémia sa uskutoční vo Farskom klube Titusa Zemana. Môžete sa tešiť na vystúpenie každej triedy. Srdečne ste vítaní.

Návšteva Prezidentského paláca

Dňa 15. júna 2017 bol Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci a my sme tam samozrejme nechýbali. Po úvodnej kontrole sa nás ujala sprievodkyňa, ktorá nám poukazovala a vysvetlila hlavné časti paláca. Následne sme sa stretli s p. prezidentom A. Kiskom. Po blízkej obhliadke zbraní čestnej stráže sme záhradou prezidentského paláca prešli von. Bolo to veľmi zaujímavé. […]

Deň počatého dieťaťa

Od 19. marca do 26. marca 2017 prebiehala na Slovensku kampaň DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA. Cieľom tejto kampane je prejaviť a šíriť úctu k životu každého človeka od počatia. Naša škola sa do tejto kampane zapojila prostredníctvom spoločnej modlitby a rozdávaním bielych stužiek, ktoré symbolizujú nevinnosť a bezbrannosť. Hlavným dňom kampane je 25. marca 2017, ktorý […]

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

dňa 15.3.2017 si žiaci zmerali sily v prednese prózy a poézie, školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo 41 žiakov. Za svoju snahu dostali drobnú sladkú odmenu a tých najlepších čakal diplom a ďalšia sladkosť. Do ďalšieho – krajského -kola postupujú: 1.kategória 2.-4. ročník Poézia- Petra Vörošváryová 2.kategória 5.-6. ročník Próza- Samuel Slezák 3.kategória 7.-9. […]