Zadaj kľúčové slovo

Zápis detí do 1. ročníka

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka by sa mali zúčastniť obaja rodičia.

Ak to nie je možné, prosíme, aby ste priniesli vyplnený dotazník podpísaný obidvoma rodičmi.

Dotazník na stiahnutie nájdete tu:

Dotazník – zápis do 1. roč.

 

 

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy prebieha v mesiaci apríl.