Zadaj kľúčové slovo

Zápis detí do 1. ročníka

zápis do 1. ročníka základnej školy

na školský rok 2022/2023

bude prebiehať v mesiaci apríl 2022

bližšie informácie ohľadom zápisu budú zverejnené pred zápisom na našej webovej stránke