Zadaj kľúčové slovo

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy prebieha v mesiaci apríl.

Bližšie informácie ohľadom zápisu môžete sledovať na tejto stránke bezprostredne pred zápisom.