Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Dopadová plocha pod preliezačky

Pod preliezačkami v našej MŠ sme mali trávnik. Avšak, častým skákaním a  behaním sa znehodnotil, a vznikla nám veľká plocha suchej hliny, ktorá sa v dažďových dňoch premenila na blato. Tým pádom preliezačky boli v takých dňoch nepoužiteľné.  Dopadová plocha, ktorá už bola akútna, nám celý problém vyriešila.

Pokyny pre stravníkov

Naša jedáleň prevádzkovaná spoločnosťou Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava čerpá dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € na žiaka. Prihláška na stravovanie je platná počas celej  školskej dochádzky alebo pokiaľ sa trvalo neodhlási žiak zo stravovania odhláškou. Žiak, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na stravovanie (čiže neodovzdal záväznú prihlášku) […]

Čo nás čaká v septembri

Chcete vedieť čo nás asi čaká v septembri? Tak môžete nazrieť do našich plánov: September

Začiatok školského roka 2019/2020 v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci, máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy a to v pondelok, t.j. 2. septembra 2019. Program je v tento deň nasledovný: nástup do školy do 8:00 8:10 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole 9:15 príhovor riaditeľky školy k novému školskému roku 9:20 triedny aktív rodičov 1. […]

Začiatok školského roka 2019/2020 v materskej škole

Vážení rodičia, milí žiaci, máme za sebou prázdninové a dovolenkové obdobie a nastupujeme znova do školy v pondelok, t.j. 2. septembra 2019. Program je v tento deň nasledovný: nástup do školy do 8:00   8:10 slávnostné Veni Sancte v miestnom kostole   MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ 02.09. 2019   od 7.00 h  do 16.30 h   […]