Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Správy zo školy v prírode III. časť

V stredu pred obedom sme ešte mali súťaž I. pomoci. A keď sme sa napapali, vybrali sme sa na prieskum okolia. Boli sme v Úzkej doline a kúsok v Račkovej. A na bočnom ramene potoka sme si postavili hrádzu. No a po večeri, keďže energie máme stále dosť, sme mali prekážkový beh. Zatiaľ sme všetci […]

Správy zo školy v prírode

Počasie máme zatiaľ super. V utorok sme sa doobeda čo-to i naučili a poobede sme vyrazili do skanzenu v Pribyline. Ani sa nám nezdalo, ako sme veľa toho prešli. A večer – hľadanie pokladu bolo napínavé… A po sprche šup do postieľok, aby už čím skôr bola streda

Dieťa života

Dňa 2. júna sme sa s piatimi žiakmi druhého ročníka  zúčastnili súťaže Červeného kríža: družstiev mladých zdravotníkov pod názvom Dieťa života, ktorá sa  konala pri príležitosti MDD. Súťaž prebiehala na rôznych stanovištiach, v ktorých bolo cieľom ošetrovanie a zachraňovanie ľudí pri rôznych úrazoch, ku ktorým patrila  resuscitácia. Absolvoval ju každý žiak, ktorý bol zapojený do tejto súťaže. Do […]

Klop, klop, klop…

Nech sa páči, poďte ďalej, tento zvuk neznamená len klopanie na dvere triedy, ale aj klopkanie paličiek a prácu šikovných ručičiek, ktoré sa  už kmitajú a svoje práce vytvárajú v krúžku „Paličkovanej čipky“ so šiestimi trpezlivými deťmi Ninkou, Nelkou, Lenkou, Svetlankou, Jakubom a Maxom. Začiatok bol ťažký, valec, paličky namotať, preložiť, prekrížiť, osnovný pár – vodiaci pár, pár za […]

Hlboká

Síce nám už skončil mesiac Panny Márie, ale ani to nás neodradilo od stretnutia sa s našom drahou Matičkou na Hlbokej. Deti si tak mohli užívať krásu prírody, spev vtáčikov, či nejakú tu svoju maškrtu. Tento deň bol pre deti veľkým požehnaním, keď sme sa na konci spoločne pomodlili a prosili o požehnanie pre celú […]