Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

vstup do školy

Na základe odporúčaní MŠVVaŠ žiadame všetkých návštevníkov školy, vrátane rodičov, aby minimalizovali vstup do školy.   Ten je možný iba s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby, ktoré nájdete na http://www.zsjanapavla.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

začiatok školského roka 2020/2021

  Školský rok začína v stredu 2. septembra 2020.   Venujte prosím pozornosť organizačným pokynom: – opatrenia týkajúce sa nás všetkých vzhľadom na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19 žiadame Vás o ich dôsledné dodržiavanie   – plán výchovno-vzdelávacieho procesu na prvú polovicu septembra dozviete sa, ako to bude vyzerať v škole najbližšie dni   – […]

Organizačné pokyny platné od 15. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva bola od 15. júna 2020 upravená organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základnej škole: organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 15. júna 2020 vyhlásenie zákonného zástupcu

Nástup žiaka do základnej školy od 1. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. mája 2020 a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy zo dňa 25. mája 2020, otvárame od 1. júna 2020 základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka.   Aby sme zamedzili šíreniu nákazy COVID-19, je veľmi dôležité dodržiavať niekoľko opatrení, preto im prosím venujte náležitú pozornosť: organizácia a podmienky […]

Nástup dieťaťa do materskej školy od 1. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. mája 2020 a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy zo dňa 25. mája 2020, otvárame od 1. júna 2020 materskú školu.   Aby sme zamedzili šíreniu nákazy COVID-19, je veľmi dôležité dodržiavať niekoľko opatrení, preto im prosím venujte náležitú pozornosť: organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy od […]

Zápis do materskej školy

Postup pri podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2020/2021   Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 môžete podávať elektronicky v dňoch 11. – 15. mája 2020   Formulár pre podanie žiadostí nájdete na stránke (bude spustený až 11. mája 2020): https://moja.skolanawebe.sk/skola/msjanapavla ukážka stránky tu   V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte […]