Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Deň otvorených dverí pre predškolákov

 

V stredu 13. marca sme otvorili naše brány budúcim školákom – prišli medzi nás predškoláci z našej materskej školy MŠ sv. Jána Pavla II., ako i z MŠ Koniarkova. Detičky si mohli pozrieť, ako to vyzerá v ozajstnej škole. Vyskúšali si učenie o jari, ako sa drží správne ceruzka, naučili sa nové pesničky a zacvičili si vo veľkej telocvični. Na pamiatku si sami vyrobili kľúčenku z gorálok a samozrejme, aby všetky tieto aktivity zvládli, pomedzi sa posilnili koláčikmi a džúsikom.

Všetko robili s veľkým záujmom a s radosťou, a tak pevne veríme, že tento záujem a radosť im vydrží i do školských lavíc ☺