Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Plavecký kurz

V priebehu 19. februára – 1. marca 2024 sa žiaci prvého stupňa postupne po triedach prestriedali na týždňovom plaveckom kurze. Vďaka Sport Institute (www.sportinstitute.sk), ktoré sa stará bezplatne o zdokonaľovanie plaveckých zručností a výkonov detí, naši žiaci od prvákov po štvrtákov pekne napredovali. Niektorí sa naučili základy plávania, iní sa zase zdokonalili v tom, čo už vedeli pred tým. Celé im to na záver vyhodnotili tréneri i prostredníctvom mokrých vysvedčení.

Tešíme sa opäť o rok ☺