Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Narodeniny otca Jozefa v našej škôlke :)

V mesiaci október oslávil otec Jozef svoje narodeniny v kruhu detí, ktoré mu vyrobili veľa krásnych darčekov a tiež sa postarali o poriadne občerstvenie. Všetci sme sa zabavili a najedli z dobrôt, ktoré deti pripravili. Otcovi Jozefovi prajeme ešte veľa radostí v našej spoločnosti. 🙂

Milión detí sa modlí ruženec

Tak ako aj milión detí, aj my sme sa pripojili k mocnej modlitbe sv. ruženca a skupine modliacich sa detí na celom svete. Modlili sme sa na spoločný úmysel, za mier a jednotu vo svete. Deti boli počas modlitby veľmi vytrvalé a s radosťou v srdci sa spájali s Pannou Máriou.