Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Milión detí sa modlí ruženec

Tak ako aj milión detí, aj my sme sa pripojili k mocnej modlitbe sv. ruženca a skupine modliacich sa detí na celom svete. Modlili sme sa na spoločný úmysel, za mier a jednotu vo svete. Deti boli počas modlitby veľmi vytrvalé a s radosťou v srdci sa spájali s Pannou Máriou.