Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianoce

Pokoj betlehemskej noci nech naplní Vaše srdcia, radosť pastierov z dobrej zvesti, nech Vás nikdy neopustí, nech vždy dokážete žasnúť nad Božími zázrakmi a nech Vás žehná a sprevádza Boh, ktorý sa z lásky k nám stal človekom. Požehnané vianočné sviatky praje Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.  

Siedmaci v Seniordome

V tomto predvianočnom čase sa vybrali naši siedmaci spolu s pani psychologičkou do miestneho Seniordomu, aby zistili, aké majú sny a túžby títo ľudia. Nakoniec im všetkým s malými darčekmi zaželali krásne a požehnané sviatky.

Výberové konanie

Bližšie inštrukcie k vyhlásenému výberovému konaniu na obsadenie miesta riaditeľa našej školy si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente: výberové konanie

Vianočný bazár

Srdečne pozývame všetkých na náš tradičný vianočný bazár. Podrobnejšie info nájdete v plagátiku: vianočný bazár