Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Výberové konanie

Bližšie inštrukcie k vyhlásenému výberovému konaniu

na obsadenie miesta riaditeľa našej školy

si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente: výberové konanie