Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianoce

Pokoj betlehemskej noci

nech naplní Vaše srdcia,

radosť pastierov z dobrej zvesti,

nech Vás nikdy neopustí,

nech vždy dokážete žasnúť

nad Božími zázrakmi

a nech Vás žehná a sprevádza Boh,

ktorý sa z lásky k nám stal človekom.

Požehnané vianočné sviatky praje

Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.