Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

školská jedáleň – pozor zmena!!!

Z dôvodu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, sa menia podmienky v školskej jedálni, preto Vás prosíme o pozornosť.

Žiaci dostali papierovú prihlášku s novými pokynmi. Prosím, venujte im pozornosť!

Vzhľadom na nové podmienky v školskej jedálni, Vás prosíme vyplniť novú prihlášku pripojenú k pokynom a zaslať ju najneskôr do stredy 26. júna 2019. Novú prihlášku musia vyplniť všetci žiaci (i tí, ktorí sa stravovali doteraz). Ak nebude prihláška vyplnená v danom termíne, daný žiak nebude dostávať dotáciu na stravu.

Prihlášku s pokynmi si môžete stiahnuť i tu: prihláška do jedálne