Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

IQ olympiáda – vyhodnotenie

10. – 12. apríla prebehlo školské kolo IQ olympiády Na prvých troch miestach skončili: 1.Michal Cidorík IX. A celkovo sa umiestnil na 53. mieste zo 788 účastníkov v rámci bratislavského kraja a na 325. mieste z 11 309 účastníkov v rámci Slovenska 2. – 3. Samuel Schultz VII. A a Samuel Slezák VIII. A celkovo […]

Zápis do materskej školy

  Bližšie informácie o zápise do materskej školy:   MŠ zápis Oznámenie o zápise do materskej školy Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy – WORD Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy – PDF