Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

IQ olympiáda – vyhodnotenie

10. – 12. apríla prebehlo školské kolo IQ olympiády

Na prvých troch miestach skončili:

1.Michal Cidorík IX. A

celkovo sa umiestnil na 53. mieste zo 788 účastníkov v rámci bratislavského kraja

a na 325. mieste z 11 309 účastníkov v rámci Slovenska

2. – 3. Samuel Schultz VII. A a Samuel Slezák VIII. A

celkovo sa umiestnili na 110. mieste zo 788 účastníkov v rámci bratislavského kraja

a na 957. mieste z 11 309 účastníkov v rámci Slovenska

Gratulujeme ☺