Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…. ako každý rok taj aj tento sa v našej materskej škole konal karneval. Rodičia prichystali deťom krásne masky, ktoré nám s radosťou prezentovali. Pani učiteľky prichystali v tento deň deťom mnohé súťaže, za ktoré dostali aj viaceré odmeny. Spoločne sme si užili tento deň, pretože sme sa zabávali a do sýtosti  aj vytancovali.

Detský ples

Plesová sezóna začala, plesové šaty sme si vybrali a hurá, môžeme ísť plesať! Naša materská škola spolu so žiakmi 1. a 2. ročníka základnej školy zorganizovala detský ples, kde sme sa spoločne spojili a zjednotili v tanci a v spoznávaní sa. Tento ples bol  pre nás  obohacujúci, pretože sme si medzi sebou utužovali vzťahy a mohli sme tento deň tráviť spoločne.