Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…. ako každý rok taj aj tento sa v našej materskej škole konal karneval. Rodičia prichystali deťom krásne masky, ktoré nám s radosťou prezentovali. Pani učiteľky prichystali v tento deň deťom mnohé súťaže, za ktoré dostali aj viaceré odmeny. Spoločne sme si užili tento deň, pretože sme sa zabávali a do sýtosti  aj vytancovali.