Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Detský ples

Plesová sezóna začala, plesové šaty sme si vybrali a hurá, môžeme ísť plesať! Naša materská škola spolu so žiakmi 1. a 2. ročníka základnej školy zorganizovala detský ples, kde sme sa spoločne spojili a zjednotili v tanci a v spoznávaní sa. Tento ples bol  pre nás  obohacujúci, pretože sme si medzi sebou utužovali vzťahy a mohli sme tento deň tráviť spoločne.