Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia, nakoľko je predpoklad, že od 1. apríla 2018 sa už budú žiaci stravovať v našej jedálni, p Čechovičová, vedúca školskej jedálne Osloboditeľská 1, prosím o spoluprácu pri ukončení stravovania v ich jedálni a to nasledovne: Žiaci v týchto dňoch dostávajú šeky na mesiac marec. Tieto šeky je nutné vyplatiť do konca februára, najneskôr do 2. 3. 2018. Ak […]

Mestská polícia v škole

V stredu 21. februára 2018 mali mestskí policajti prednášku u piatakov a u deviatakov. Hovorili si spolu o tom, ako sa správať správne na prechodoch, na chodníku s prekážkou a ako správne chodiť s bicyklom. Riešili spolu rôzne situácie, ktoré nastali alebo môžu nastať a ako sa v takých chvíľach máme zachovať tak, aby sme […]

Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… Ako každý rok tak aj tento sa v našej materskej škole konal karneval. Deti si prichystali krásne masky, ktoré nám s radosťou aj od prezentovali. Pre deti boli v tento deň prichystané nielen súťaže, ale aj viaceré odmeny. Deti sa v tento deň museli popasovať aj s náročnou výzvou – vzdali sa jednej svojej hračky, […]

Vesmír očami detí

Naša materská škôlka sa jedného dňa premenila na planetárium, kde sme sa spoločne rozprávali o planétach a hviezdach. Každé jedno dieťa malo možnosť podržať si planétu, nie naozajstnú, len model, o ktorej sme si povedali zopár zaujímavostí. S deťmi sme si spravili vlastných kozmonautov, ktorí keby sme mali raketu, tak by mohli vyletieť do vesmíru. Škoda, že žiadnu nemáme, […]