Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,

nakoľko je predpoklad, že od 1. apríla 2018 sa už budú žiaci stravovať v našej jedálni, p Čechovičová, vedúca školskej jedálne Osloboditeľská 1, prosím o spoluprácu pri ukončení stravovania v ich jedálni a to nasledovne:

  • Žiaci v týchto dňoch dostávajú šeky na mesiac marec. Tieto šeky je nutné vyplatiť do konca februára, najneskôr do 2. 3. 2018. Ak tento šek nebude vyplatený v stanovenom termíne, žiak nedostane v marci stravu.
  • V nasledujúcich dňoch obdržia niektorí žiaci ďalšie šeky, na ktorých budú mať vyčíslené nedoplatky za tento šk. rok, vzniknuté napr. i pri tlačení náhradných lístkov. Tieto šeky je potrebné uhradiť ihneď po obdržaní.
  • V prílohe tohto oznamu (viď nižšie) sa nachádza tlačivo na odhlásenie žiaka zo školskej jedálne Osloboditeľská 1. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a odovzdať v školskej jedálni. Je potrebné naň vypísať i správny IBAN; na toto číslo účtu budú vrátené preplatky.

Odhláška žiaka zo školskej jedálne (tlačivo): ODHLÁŠKA ŠJ