Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… Ako každý rok tak aj tento sa v našej materskej škole konal karneval. Deti si prichystali krásne masky, ktoré nám s radosťou aj od prezentovali. Pre deti boli v tento deň prichystané nielen súťaže, ale aj viaceré odmeny. Deti sa v tento deň museli popasovať aj s náročnou výzvou – vzdali sa jednej svojej hračky, ktorú darovali do tomboly. Spoločný karneval sa deťom veľmi páčil.