Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zvuky nie sú muky

V prvý jarný deň sme so žiakmi 1. stupňa zamierili do Rusoviec. Neprišli sme si pozrieť kaštieľ a ani Gerulatu. Prišli sme na predstavenie SĽUK-u – Zvuky nie sú muky.

Na začiatok strýčko Ičko zoznámil žiakov s rôznymi signálnymi nástrojmi. Rozprával o malom bubne, na ktorý v obciach bubnoval bubeník, keď bolo treba ľuďom oznámiť dôležité – často úradné oznamy (Upozornenie – bolo to v dobe, keď neexistoval internet či telefón. Až sa veriť nechce, že bola aj taká doba J). Potom im ukázal roh. Ten používali hlásnici, ktorí strážili obce v noci a dávali tiež pozor, či niekde nevzniká požiar. Keď už požiar vypukol, miesto sirény to známe: „Horí“ oznamovala trúbka – ďalší signálny nástroj. Ďalej sem patria zvony – oznamujú čas či z modernejších píšťalka známa hlavne z futbalových zápasov.

Po signálnych nástrojoch prišli na rad hudobné hračky. Rapkáč, klepáč, podkova (na spôsob triangla), hlinený vtáčik, drumbľa ba i hrebeň v šikovných rukách hráčov dokážu vytvoriť príjemnú zmes zvukov.

Od hračiek sme sa opäť vrátili k zvonom – vlastne k zvoncom. Niektoré deti boli pozvané na javisko, kde dostali zvonec a na chvíľku sa premenili na ovečky pasúce sa na paši.

Ďalšou zastávkou bolo zloženie ľudovej kapely. Už vieme, že v nej nájdeme husle, basu, cimbal  píšťalky a flauty, ba i ozembuch. Šéfom takejto kapely je primáš. Šikovní hudobníci si však poradia aj bez nástrojov a na hru použijú svoje telo. Tlieskanie, plieskanie, dupanie, pískanie a pod. v ich podaní dokáže hotové zázraky. To si vyskúšali aj žiaci ako doprovod ku kapele. Musím Vám povedať, že im to išlo skvele.

Podľa môjho mini prieskumu sa žiakom najviac páčil spievaný príbeh, ktorý bol sprevádzaný obrázkami. Niektorí žiaci si vyskúšali, ako sa cítia stojany na obrazy J.

Záver patril známej pesničke Sedí mucha na stene. Kapelu tentokrát dopĺňali žiaci, ktorí hrali na jednoduché rytmické nástroje napr. klepáče, rolničky, valchu, rapkáč, ozembuch či pokrievky.

Po skončení predstavenia sa žiaci ešte vyšantili na ihrisku a potom smer Vajnory.

A čo na záver? Presvedčili sme sa, že zvuky naozaj nie sú muky – až na tie, ktoré sa často ozývajú z tried počas prestávok J         Mgr. Jana Osvaldíková