Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zdravé telo, zdravý duch

 

 

Čo sa to stalo? Prečo naša trieda pripomína malý olympijský štadión? Aha, veď my máme športový deň. Veď ak chceme byť zdraví, musíme veľa cvičiť a zdravo sa stravovať. Preto sme sa v tento deň rozhodli venovať športovým aktivitám. Deti cvičili a zapájali sa do rôznych športových disciplín, ktoré rozvíjali nielen ich fyzické schopnosti, ale často museli využiť aj svoju šikovnosť a um. S pani učiteľkou deti pokračujú v cvičeniach na športovom krúžku, kde sa môžu do sýtosti vyblázniť. Možno z niektorých vyrastú malí olympionici.