Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Viem, čo zjem

V stredu 12. decembra 2018 v rámci projektu „Viem, čo zjem“ zavítala k žiakom V. A a VI. A triedy p. Blážová z Úradu verejného zdravotníctva SR, aby žiakov hravou formou motivovala k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporila ich záujem o pohybové aktivity. Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti.