Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vianočná besiedka

  1. decembra 2016 sme v našej školy privítali rodičov na vianočnej besiedke. Telocvičňou zneli piesne a veršované pásmo prvákov, piesne žiakov speváckeho krúžku i koledy druhákov. Pridali sa tretiaci so svojou pesničkou, ba i deviatačky hrou na klavír a anglickou koledou. Záver patril divadielku o vzniku koledy Tichá noc v podaní štvrtákov. Pre všetky deti bol odmenou potlesk a spokojné tváre rodičov.