Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Úcta k starším

Babička ma naučila variť si čaj s medom. Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom. Moji starkí šikovní sú a  všeličo vedia. Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia. Sú to verní kamaráti, často u nich bývam. Raz im všetko s láskou vrátim, v  srdiečku ich skrývam. Takto zneli naše slová pre ľudí v domove dôchodcov. Náš program ich veľmi potešil a vyčaroval úsmev na tvári. Deti im prichystali namaľované jabĺčko a šálku s čajíkom. Bol to pre nás výnimočný  čas, ktorý sme s nimi mohli tráviť.