Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Účelové cvičenie na II. stupni

V piatok 15. júna 2018 prebehlo na II. stupni účelové cvičenie. Najskôr sme sa pripravili teoreticky a následne sme si svoje získané vedomosti mohli preveriť prakticky na šiestich stanovištiach: orientácia v teréne, dopravná výchova, prvá pomoc, civilná ochrana, hod na cieľ a prekážkový beh. Všetky disciplíny boli bodované a následne vyhodnotené.

  1. miesto: IX. A trieda
  2. miesta: VIII. A trieda
  3. miesto: V. B trieda
  4. miesto: V. A trieda
  5. miesto: VI. A trieda
  6. miesto: VII. A trieda