Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Tehlička

V mene ľudí z oblasti Kerala v Indii chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej zbierky Tehlička.
Vyzbierali sme neuveriteľných 945 € a mnohí z nás sa denne modlia za ľudí v Kerale.
Vám všetkým patrí veľká vďaka za vašu štedrosť a modlitby za tých, ktorých v minulom roku postihlo nešťastie v podobe ničivých povodní. Modlime sa aj naďalej za nich i za všetkých, ktorí naše modlitby potrebujú.
Ďakujeme